اطلاعیه نحوه برگزاری نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۰/۱۱/۶
موفقیت دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در مرحله نهایی از بیست و ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۶
ثبت‌نام اینترنتی پذیرش در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ویژه دانشجویان کارشناسی امیرکبیری و سایر دانشگاه‌ها
۱۴۰۰/۸/۱۲
برگزیده شدن طرح پژوهشی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فراخوان صندوق علمی راه ابریشم
۱۴۰۰/۸/۱۱
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک- مرکز ...
۱۴۰۱/۳/۲
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده ...
۱۴۰۱/۳/۱
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۱  دانشکده  مهندسی مکانیک دانشگاه ...
۱۴۰۱/۳/۱
انتخاب پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران
۱۴۰۱/۳/۱
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
۱۴۰۱/۱/۱۷
اطلاعیه ثبت نام المپیاد ۱۴۰۱
۱۴۰۰/۱۲/۷
بنیاد فرهنگی البرز
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ...
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
اضافه شدن تعدادی از گروه های دروس عملی به برنامه  نیمسال دوم ۱۴۰۰  
۱۴۰۰/۱۱/۹
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
۱۴۰۰/۱۱/۹
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
۱۴۰۰/۱۱/۶
اطلاعیه زمان‌بندی ثبت نام  دانشجویان کارشناسی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
۱۴۰۰/۱۱/۵
اصلاحات برنامه دروس نیمسال دوم ۱۴۰۰ در ثبت نام تکمیلی - قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی ساخت و تولید
۱۴۰۰/۱۱/۴
ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۴
قابل توجه دانشجویان ثبت نامی در دروس کارگاه عمومی و کارگاه ماشین ابزارانیورسال ۱ نیمسال اول  ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۵