رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک
۱۴۰۰/۴/۲۰
دروس عملی نیمسال دوم ۹۹
۱۴۰۰/۴/۸
برنامه زمان بندی مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۴۰۰- تأخیری
۱۴۰۰/۳/۱۹
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک  پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه ...
۱۴۰۰/۳/۱۹
برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت  مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰  - سری دوم
۱۴۰۰/۳/۱۶
اعلام برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت  مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰  - سری اول
۱۴۰۰/۳/۱۴
نحوه برگزاری مصاحبه  از داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۰  - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۰/۳/۱۲
قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک  پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه ...
۱۴۰۰/۳/۱۲
نام اطلاعیه : جدول زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۰/۳/۱۲
قابل توجه کلیه داوطلبان با آزمون دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰  پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۰/۳/۱۰
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۰/۳/۱۰
قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۰/۳/۹
اطلاعیه شماره ۱ – قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - دانشکده مهندسی مکانیک
۱۴۰۰/۳/۴
 کارآموزی تابستان ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۲/۱۵
قابل توجه دانشجویان علاقه مند به المپیاد دانشجویی
۱۴۰۰/۱/۱۷