موفقیت دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در مرحله نهایی از بیست و ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۶
ثبت‌نام اینترنتی پذیرش در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ویژه دانشجویان کارشناسی امیرکبیری و سایر دانشگاه‌ها
۱۴۰۰/۸/۱۲
برگزیده شدن طرح پژوهشی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فراخوان صندوق علمی راه ابریشم
۱۴۰۰/۸/۱۱
قابل توجه کلیه دانشجویان ثبت نامی در دروس عملی نیمسال اول ۱۴۰۰   اطلاعیه شماره ۱:
۱۴۰۰/۸/۲۹
زمان بندی و نحوه برگزاری آزمون های دروس سرویس دانشکده ریاضی:
۱۴۰۰/۸/۱۶
اطلاعیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۹
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
۱۴۰۰/۸/۴
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
۱۴۰۰/۸/۴
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۳
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
۱۴۰۰/۸/۳
دروس مصوب طراحی کاربردی
۱۴۰۰/۸/۳
دروس مصوب ساخت و تولید
۱۴۰۰/۸/۳
دروس مصوب تبدیل انرژی
۱۴۰۰/۸/۳
دروس ارشد مهندسی جوش
۱۴۰۰/۸/۳
تقویم آموزشی
۱۴۰۰/۸/۳
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
۱۴۰۰/۸/۳
تبریک و خیرمقدم خدمت کلیه دانشجویان ورودی جدید
۱۴۰۰/۷/۱۰
برنامه ارایه بخش حضوری دروس عملی نیمسال دوم ۱۳۹۹ - دوره فشرده مهر و آبان ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۷/۴