قوانین و فرم ها

 | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
 الف)تسویه حساب
 1. اصلاحیه فارغ التحصیلی مختص دانشجویانی که درس افتاده ندارند
 2. تسویه حساب دانشجویان میهمان ترم
 3. فرم تسویه حساب انصراف از رشته دوّم
 4. فرم تطبیق واحد فارغ التحصیلان و فـرم تسویه حساب فارغ التحصیلان
ب) فرم تطبیق واحد
 1. فرم تطبیق واحد تغییر رشته داخلی   یا تغییر گرایش
 2. فرم تطبیق واحد دانشجو انتقالی
ج)درختواره
 1. درختواره ساخت جهت فارغ التحصیلی
 2. درختواره ساخت و تولید ورودی ۹۸ به بعد
 3. درختواره مهندسی مکانیک ورودی ۹۸ به بعد
 4. دروس اصلی درختواره-ورودی ۹۰ به بعد
 5. دروس تخصصی-ورودی ۹۰ به بعد
 6. درختواره مهندسی مکانیک ورودی ۹۹ به بعد
 7. درختواره ساخت و تولید ورودی ۹۹ به بعد
د)درخواستهای آموزشی
 1. فرم اخذ درس بدون رعایت پیشنیاز
 2. فرم تعهد ادعای فارغ التحصیلی
 3. فرم تعهد غیبت امتحانی یا کلاسی
 4. فرم تعهدنامه اخذ کارت دانشجویی المثنی
 5. فرم تغییر آدرس دانشجو
 6. فرم تغییر وضعیت محروم به انصراف قطعی
 7. فرم حذف اضطراری
 8. فرم حذف غیبت پزشکی
 9. فرم خروج از کشور
 10. فرم درخواست اخذ واحد کارآموزی حین ترم
 11. فرم درخواست آموزشی
 12. فرم درخواست حذف غیبت کلاسی یا امتحانی
 13. فرم درخواست دانشجو ممتاز
 14. فرم گواهی رتبه
 15. فرم مرخصی تحصیلی
 16. فرم معرفی به استاد
 17. لغو ادعا
ه)فرمهای انصراف
 1. فرم تسویه انصراف از تحصیل
 2. فرم تعهد انصراف از تحصیل
 3. فرم درخواست انصراف از تحصیل     
و)فرمهای پروژه
 1. فرم انتخاب داور
 2. فرم ارزشیابی پرپوزال
 3. فرم اعلام آمادگی دفاع
 4. فرم نمره و ارزیابی پروژه
ز) فرمهای تطبیق واحد داخلی و انتقالی
 1. فرم تطبیق واحد تغییر رشته داخلی یا تغییر گرایش
 2. فرم تطبیق واحد دانشجویان انتقالی

ح) فرمهای حذف
 1. فرم حذف اضطراری
 2. فرم حذف غیبت پزشکی
ط)فرمهای مهمان
 1. فرم اخذ میهمان بین دانشکده ای
 2. فرم درخواست مهمان تکدرس سایر دانشگاهها
ی) سایر فرم ها
 1. رویه پروژه از تابستان ۹۸
 2. فرم درخواست ترمیم معدل
    

 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر