اضافه شدن تعدادی از گروه های دروس عملی به برنامه نیمسال دوم 1400 اضافه شدن تعدادی از گروه های دروس عملی به برنامه نیمسال دوم ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 | 
اضافه شدن تعدادی از گروه های دروس عملی به برنامه  نیمسال دوم ۱۴۰۰

گروه ۳ آز برق و الکترونیک ......... یکشنبه[۱۵:۳۰-۱۳:۳۰]  
گروه ۳ آز انتقال حرارت .........  سه شنبه[۱۵:۳۰-۱۳:۳۰]
گروه ۶ آز ترمودینامیک .........  سه شنبه[۱۰:۴۵-۹:۱۵]
گروه ۵ کارگاه جوشکاری و ورقکاری ........یکشنبه[۱۶:۳۰-۱۳:۳۰]
گروه ۶ کارگاه ریخته گری.........پنج شنبه[۱۱-۸]  (با اولویت دانشجویان ساخت تولید)
گروه ۱۳ کارگاه ماشین ابزار ۱ ...........شنبه[۱۶-۱۳]
گروه ۱۴ کارگاه ماشین ابزار ۱ ...........شنبه[۱۹-۱۶]
شایان ذکر است، گروه های فوق در ثبت نام تکمیلی با ظرفیت اولیه پایین ارایه شده است. لذا دانشجویان متقاضی در صورت تکمیل ظرفیت اولیه میبایست وارد لیست انتظار گردند تا پس از پایان ثبت نام در صورت قرارگرفتن در اولویت وارد لیست اصلی شوند. مانند دروس تئوری، اولویت بندی لیست انتظار مستقیماً توسط معاون آموزشی  آموزش انجام شده و درخواست های آموزشی در این زمینه حتی درصورت تایید استاد درس در نظر گرفته نمیشود. برای دروس عملی، همچنان دانشجویان ادعای فارغ تحصیلی در اولین اولویت میباشند و برای سایر دانشجویان معدل و تعداد واحدهای پاس شده ملاک تصمیم گیری خواهد بود.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 458 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر