کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
کارکنان دانشکده مهندسی مکانیک
ردیف نام و نام خانوداگی شماره تلفن محل فعالیت زمینه تخصصی
۱ عارفه صالحی ۳۴۰۰ دفتر دانشکده کارمند امور اداری
۲ اربابیان محمدرضا ۳۴۳۹ مرکز محاسبات مدیر شبکه-کارشناس ارشد فراوری داده ها
۳ اکبرزاده جعفری محمد ۳۴۳۸ کمک کارشناس فراوری داده ها
۴ امین اصنافی بهناز ۳۴۰۳ معاونت آموزشی کارشناس خدمات آموزشی
۵ حسینی سید مهدی ۳۴۰۳ کمک کارشناس آموزشی
۶ فرج نژاد مژده ۳۴۳۷ تحصیلات تکمیلی کارشناس خدمات آموزشی
۷ حیدری مهری ۶۶۹۵۲۲۸۱ تحصیلات تکمیلی
۸ خجسته مرادی معصومه ۳۴۰۵ پژوهشی مسئول امور پژوهشی
۹ صادق‌نژادطاهره ۳۴۰۵ کمک کارشناس پژوهشی
۱۰ نوری محسن ۳۴۰۱-۳۴۶۱ مالی و اداری عامل مالی
۱۱ بوربور اکبر ۳۴۶۱ کارمند امور اداری
۱۲ صفری زهرا ۳۴۶۱ مسئول دفتر مالی و اداری
۱۳ رضوانی نصبمظاهر ۳۴۰۳ امین اموال
۱۴ شادی محمدرضا ۳۴۶۱ نامه رسان
۱۵ احمدی بنی غلامحسین ۳۴۷۴-۳۴۹۰ مجموعه آزمایشگاه‌ها کارشناس آزمایشگاه انتقال حرارت
۱۶ صابری قمی علی ۳۴۷۴-۳۴۹۰ کارشناس آزمایشگاه سیالات
۱۷ قلی پور مهدی ۳۴۹۶-۳۴۰۱ کارشناس آز عملیات حرارتی
۱۸ متحدی ابراهیم ۳۴۸۹ تکنسین آز ترمودینامیک
۱۹ رحمانی ابراهیم ۳۲۰۳ مجموعه کارگاه‌ها کارشناس آموزشی
۲۰ حبیب الهی محمد جواد ۳۴۷۸ کارشناس آموزشی
۲۱ جودت کردلر حسین ۳۴۸۳ کارشناس ارشد آموزشی
۲۲ کریمی حسن ۳۴۷۸ کارشناس ارشد آموزشی
۲۳ حسین زاده بهرام ۳۴۷۸ کارشناس ارشد آموزشی
۲۴ مهدوی سعدلو رامین ۳۲۸۹ کارشناس آموزشی
۲۵ کارشناس محسن ۳۴۶۹ کارشناس خدمات آموزشی
۲۶ شجاعی مجید ۳۲۸۹ تکنسین
۲۷ جوادی حجت ۳۴۶۹ تکنسین
۲۸ جمالفر محمود ۳۴۷۸ تکنسین
۲۹ قبادی ساکی حجت ۳۲۸۹ تکنسین
۳۰ گودرزی ابراهیم ۳۴۸۳ تکنسین
۳۱ نادری علی ۳۴۷۷ تکنسین
۳۲ محمدزاده علی ۳۴۷۷ کارشناس آموزشی
۳۳ برجی فلاح محمود ۳۴۷۷ تکنسین
۳۴ صائبی راد رضا ۳۲۸۹ کارشناس آموزشی
۳۵ احمدوند پروانه ۳۴۲۸ کارشناس نقشه کشی
۳۶ موحدیان مهدی ۳۴۵۸ تکنسین
عظیمی مهدیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 1477 بار   |   دفعات چاپ: 206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر