کارشناسی ارشد- طراحی کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 
«مجموعه دروس کارشناسی ارشد- طراحی کاربردی»
دانشجویان کارشناسی ارشد رشته "مهندسی مکانیک طراحی کاربردی" دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پس از گذراندن ۳۲ واحد به شرح مندرج در جدول (۱) فارغ التحصیل خواهند شد.
جدول (۱)-دروس و تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد رشته (طراحی کاربردی)
ردیف نوع درس تعداد واحد ملاحضات
۱ دروس اجباری (الزامی) ۱۱ از جدول (۲) با پایان نامه
۲ دروس انتخابی ۱۲ از جدول (۳) با نظر استاد راهنما
۳ دروس اختیاری ۹ از جدول (۳) و یا (۴)،
* حداکثردو درس می تواند از خارج از جدول ۳و۴، با نظر استاد راهنماانتخاب شود
جمع کل ۳۲
 
** از نیمسال دوم تحصیلی، هر دانشجو می تواند در راستای موضوع پایان نامه تحصیلی خود و با تایید استاد راهنما و شورای گروه تخصصی دانشکده، حداکثر دو درس (۶واحد) از سایرگرایش های کارشناسی ارشد مکانیک و یا سایر رشته های مهندسی اخذ نماید.
 
جدول (۲)- دروس اجباری (الزامی) دوره کارشناسی ارشد رشته "طراحی کاربردی)
ردیف نوع درس تعداد واحد ملاحضات
۱ *ریاضیات پیشرفته ۳
۲ *سمینار ۲
۳ پایان نامه ۶
جمع کل ۱۱
*هردو درس "ریاضیات پیشرفته" و"سمینار" در سال اول تحصیلی اخذ می شود
 
جدول (۳) دروس تخصصی انتخابی دوره کارشناسی ارشد رشته "طراحی کاربردی"
ردیف نوع درس واحد ردیف نوع درس واحد ردیف نوع درس واحد
محاسبات عددی پیشرفته  ۳ کنترل پیشرفته                             ۳ طراحی اجزاء پیشرفته ۳
مکانیک محیط پیوسته ۳ دینامیک پیشرفته ۳ طراحی برای ساخت و همبندی(مباحث ویژه) ۳
ارتعاشات سیستم های ممتد       ۳ المانهای محدود۱ ۳
ریاضیات پیشرفته۲ ۳ رباتیک پیشرفته ۳ طراحی و تحلیل آماری آزمایش ها ۳
الاستیسیته ۳ دینامیک غیر خطی و آشوب ۳ قابلیت اطمینان سیستم های مکانیکی ۳
تئوری الاستیسیته۲ ۳ دینامیک سامانه های چند جسمی ۳ طراحی بهینه قطعات مکانیکی ۳
پلاستیسیته ۳ سیستم های MEMS ۳ المانهای محدود۲ ۳
ترموالاستیسیته ۳ دینامیک خودرو ۳ تکنولوژی تولید و فرآیندهای شکل­دهی مواد مرکب و آز ۳
تئوری صفحات و پوسته ها ۳ سیستم های دینامیکی ۳
خزش؛ خستگی و شکست ۳ دینامیک سازه ها ۳
رفتار سازه های مرکب در بار ضربه ۳
ویسکو الاستیسیته ۳ ارتعاشات غیر خطی ۳
مکانیک ضربه ۱  ۳ آنالیز مودال در سیستم­های مکانیکی ۳
تحلیل تجربی تنش ارتعاشات اتفاقی  ۳
۳ مهندسی آکوستیک پیشرفته ۳
تئوری مواد ناهمگن (مباحث ویژه) ۳ کنترل غیرخطی ۳
رفتار مکانیکی مواد ۳ کنترل تطبیقی ۳
مکانیک مواد مرکب ۳ کنترل مقاوم ۳
جامدات سلولی (مباحث ویژه) ۳ کنترل دیجیتال     ۳
کنترل بهینه                  ۳
 
 
جدول (۴) دروس تخصصی اختیاری دوره کارشناسی ارشد رشته "طراحی کاربردی"
ردیف نوع درس واحد ردیف نوع درس واحد ردیف نوع درس واحد
کامپوزیت ها و کاربرد آن  ها در مهندسی پزشکی ۳ کنترل فازی ۳ روش های بهینه سازی ۳
سیستم های فازی ۳ پایش وضعیت ۳
سیستم های کنترل چندمتغیره ۳
شبکه های عصبی ۳
شناسایی الگو ۳
شناسایی سیستم ۳
هوش مصنوعی ۳
مدلسازی و شبیه سازی ۳
پردازش سیگنال های دیجیتالی ۳
 

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 32895 بار   |   دفعات چاپ: 660 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر