کارشناسی ارشد مکاترونیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 
دفتر چه معرفی و راهنمای

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

دانشکده مهندسی مکانیک           دانشکده مهندسی برق
با همکاری
دانشکده کامپیوتر                         دانشکده مهندسی پزشکی
مهر ۱۳۹۵
              
 

باخیرمقدم خدمت دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک
توجه عزیزان را به نکات زیرجلب می نماید:
 1. کلیه دانشجویان موظفند طبق تقویم آموزشی اعلام شده از اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به ثبت نام واحدهای درسی اقدام نمایند. دانشجویان مهندسی مکانیک از طریق "دفترتحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک مستقردرطبقه ششم ساختمان ابوریحان" و دانشجویان دانشکده برق از طریق "دفترتحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق مستقر درطبقه چهارم" ثبت نام می نمایند
 2. استادمشاور دانشجویان درترم اول مدیر گروه آموزشی مکاترونیک است. کلیه دانشجویان موظفند قبل از فرا رسیدن زمان ثبت نام، برای تعیین دروس با استاد مشاور مشورت نمایند. پس از ثبت نام وحذف و اضافه، فرم ثبت نام را به تأئید استاد مشاور رسانده و سپس به دفترتحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.
 3. استاد راهنمای اول دانشجو حداکثر تا پایان مهر ما با انتخاب دانشجو از بین اعضای هیئت علمی مربوط به گرایش ورودی خود ( برق یا مکانیک) و در ارتباط با زمینه مورد علاقه پیشنهاد میشود. استاد راهنمای دوم با نظر استاد راهنمای اول از گرایش دیگر دانشجو پیشنهاد شده و پس از  تکمیل فرم مربوطه استادان راهنمای دانشجویان توسط گروه تا قبل از پایان نیمسال اول تصویب و نهایی میگردد. هدایت تحصیلی دانشجو از طریق آنان صورت خواهد گرفت. اسامی اعضای هیئت علمی گروه مکاترونیک با ذکر گرایش به پیوست یک ارائه شده است.
 4. طول دوره کارشناسی ارشد ۴ نیمسال تحصیلی می باشد. دانشجویان طی دوره آموزشی ۸ درس (۲۴ واحد) بهمراه ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پایان نامه تحقیقاتی اخذ می نمایند. حداکثردو درس جبرانی برای دانشجویان توسط گروه آموزشی تعریف شده است که درنیمسال اول دانشجویان آن را اخذخواهند نمود. در ادامه برنامه آموزشی دوره آورده شده است.
 5. موضوع پایان نامه دانشجویان باید تا پایان اسفندماه سال تحصیلی پیشنهاد شود.
 6. بعد ازمهلت حذف و اضافه، حذف درس برای دانشجویان کارشناسی ارشد وجود ندارد.
دروس جبرانی(جدول ۱)
ردیف نام درس واحد
 1.  
مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی برقI  (برای دانشجویان مهندسی مکانیک)
( مدارات واسط، میکروکنترلر ها و محرکه هابا نگاه کاربردی)
۳
 1.  
مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی برقII ( برای دانشجویان مهندسی مکانیک)
(سیگنال و سامانه ها، پردازش دیجیتال، فیلتر ها، نمونه برداری و بازسازی)
۳
 1.  
مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیکI ( برای دانشجویان مهندسی برق)
( استاتیک ، مقاومت مصالح)
۳
 1.  
مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیک II( برای دانشجویان مهندسی برق)
( دینامیک ،دینامیک ماشین ، ارتعاشات)
۳
 1.  
مکاترونیک مقدماتی - مبانی مهندسی مکانیکIII( برای دانشجویان مهندسی برق)
(ترمودینامیک I و II، سیالات ، انتقال حرارت)
۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        دروس اجباری (جدول ۲)                                                                           
۱ مکاترونیک ۱ (حساسه ها، محرکه ها، سامانه های هیدرولیکی ونیوماتیکی ) ۳
۲ مکاترونیک۲ (اصول تجمیع درسامانه های مکاترونیکی ) ۳
۳ ریاضیات مهندسی پیشرفته ۳                                                             
 دروس تخصصی و اختیاری (جدول ۳(
۱ کنترل خودکار پیشرفته (کنترل مدرن) ۳
۲ کنترل سامانه های مکاترونیکی (کنترل صنعتی۲) ۳
۳ رباتیک پیشرفته    ۳
۴ ارتعاشات پیشرفته ۳
۵ تبدیل مستقیم انرژی
۶ اصول طراحی سامانه های دقیق ۳
۷ هوش محاسباتی(و کاربردآن در مکاترونیک) ۳
۸ مدل سازی سامانه های مکاترونیکی ۳

    دروس تخصصی  و اختیاری (جدول ۴)
۱ شبیه سازی و مدلسازی دربیومکاترونیک ۳
۲ هوش مصنوعی و سامانههای خبره ۳
۳ مدیریت کیفیت و عملیات ۳
۴ مدیریت تجاری و بازرگانی ۳
۵ اتوماسیون صنعتی ۳
۶ کنترل محرکه های الکتریکی ۳
۷ روش اجزاء محدود ۳
۸ تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادیها ۳
۹ اتوماسیون درتولید ۳
۱۰ تکنولوژی مواد نوین: مرکب، چندلایه ای، پوشش داده شده ۳
۱۱ سامانه های بلادرنگ ۳
۱۲ شبیه سازی کامپیوتری ۳
۱۳ هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته ۳
۱۴ بهینه سازی درطراحی و تولید ۳
۱۵ بینایی ماشین ۳
۱۶ هوش مصنوعی ۳
۱۷ شناسایی سامانه  ها   ۳
۱۸ شبکه های عصبی ۳
۱۹ حساسه ها و کالیبراسیون ربات ۳
۲۰ برنامه ریزی و کنترل تولید کیفیت   ۳
۲۱ عملگرها ۳
۲۲ سنسورها ۳
۲۳ اصول طراحی خط تولید ۳
۲۴ سایر دروس در مقاطع تحصیلات تکمیلی از دانشکده های مربوطه با تایید  استاد راهنما و تصویب شورای گروه
استاد راهنما و تصویب شورای گروه
۳
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نکات مهم در انتخاب دروس
باتوجه به جدول دروس به نکات زیردرانتخاب واحد توجه شود
هردانشجو باید دروس جبرانی و اجباری را بگذراند.دانشجویان با مدرک مهندسی مکانیک دو درس جبرانی ردیف های ۱ و ۲جدول ۱ را انتخاب میکنند. دانشجویان با مدرک مهندسی برق درس جبرانی ردیف ۳ جدول ۱ و یکی از دو درس جبرانی ردیف های ۴ و ۵ جدول ۱ را انتخاب میکنند.
هردانشجو باید با تأئید استاد راهنما سه درس  از جدول سه را به عنوان دروس تخصصی اخذ نماید (یک درس از ردیفهای۱ یا ۲، یک درس  از ردیف های۳تا ۵  و یک درس از ردیف ۶ تا ۸).
دانشجویان میتوانند دو درس اختیاری باقیمانده را با نظر اساتید راهنما درصورت ارائه از مجموع دروس باقیمانده در جدول سه و جدول چهار و یا از میان دروس اختیاری رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی بگذرانند. ضمناً دانشجویان می توانند بنا به پیشنهاد استادان راهنما و تأئید گروه مربوطه از میان دروس اختیاری سایر دانشکده های دانشگاه یکی از دو درس اختیاری خود را انتخاب نمایند.
دانشجویان با مدرک کارشناسی برق مجاز به انتخاب درس ردیف۲از جدول سه نمی باشند.
دانشجویان با مدرک کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید مجاز به انتخاب درس ردیف۶ از جدول سه نمی باشند.

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 20853 بار   |   دفعات چاپ: 318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر