آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه‌ها

 | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | فعالیتها و توانمندیهای آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل سازه ها
 
آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه ها توانسته است در چند سال اخیر فعالیت های قابل توجه ای در زمینه ترویج ، بومی کردن، کاربردی کردن علوم مهندسی، بهبود کیفیت محصولات و تولیدات داخلی ، اعتلای توان فنی و مهندسی  در سطح کشور ایجاد نماید. بطوریکه نتیجه این فعالیتها باعث تشویق صنایع و شرکتها ، سازمانها و نهادهای علمی و تحقیقاتی به ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه شده است.
خلاصه ای از این فعالیتها در زمینه های مختلف از جمله صنایع ساختمان ، صنایع خودروسازی، صنایع دریائی، صنایع مهندسی پزشکی و غیره به شرح زیر و به پیوست می باشد:
۱- ایجاد امکانات برای انجام پژوهشهای صنعتی و آزمونهای مختلف کنترل کیفیت سازه ها ، و تولیدات صنعتی
۲- علاقه مندی مراکز علمی ، دانشگاهی ، تحقیقاتی و آزمایشگاهی کشور جهت استفاده از امکانات این مرکز.
۳- کمک به مهندسین مشاور و ناظر در جهت تصمیم گیری در طرحهای  بزرگ  صنعتی و عمرانی کشور و نهادینه کردن این همکاری.
۴- ارتباط بیش از ۲۰۰ شرکت تولیدی و صنعتی جهت بهبود کیفیت محصولات خود و بهره مندی از پیشنهادهای علمی این مرکز.
۵- جذب تعداد زیادی از دانشجویان مهندسی جهت انجام پروژه های طراحی و ساخت در زمینه کنترل کیفیت و تدوین استانداردهای ملی.
۶- آموزش آزمونهای مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سالانه در حدود ۲۵۰ دانشجو در رشته های عمران، طراحی جامدات، حرارت سیالات،
     ساخت و تولید، کشتی سازی، مکانیک جامع و هوا فضا.
۷- عقد قراردادهای مختلف پژوهشی و کاربردی با صنایع و حل مشکلات علمی آنها.
۸- اختراع و نوآوری ها در زمینه های مختلف صنعتی و جذب جوانان فارغ التحصیل و کارآفرینی آنها.
۹- تدوین ، ارائه و آموزش استانداردهای ملی و جهانی و تشویق به کارگیری این استانداردها در صنعت.
۱۰- ارائه مشاوره های فکری و عملی به صنایع مختلف در زمینه بهبود کیفیت تولیدات و محصولات صنعتی.
۱۱- کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی برا ی مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی و صنایع کشور.


لیست فعالیتها
-       آزمونهای عمومی
  1.      آزمونهای مکانیکی مصالح فلزی جهت مصارف صنعتی و ساختمانی در دماها و شرایط مختلف          کاربردی از قبیل تعیین مقاومت کششی ، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت      پیچشی، مقاومت برشی، کمانش، انرژی ضربه، سختی، مدول الاستیسته و مدول برشی.
  2.      آزمونهای مصالح کامپوزیتی و ساندویچ پانلها از قبیل تعیین مقاومت          کششی، مقاومت خمشی، درصد وزنی الیاف، مقاومت به عوامل محیط ،انرژی ضربه، سختی، مقاومت برشی ، مقاومت پیچشی، مدول خمشی، مدول کششی،مدول برشی.
  3.      آزمونهای لازم برای تعیین مشخصات فنرهای مارپیچ، فنرهای تخت، فنرهای پیچشی وکمک           فنرها.
  4.      آزمونهای کنترل کیفیت انواع جوشها  و اتصالات جوش شده.
  5.      آزمونهای لازم جهت کنترل کیفیت پیچ و مهره ها و تطبیق با استانداردها و رابطه بین        گشتاور و نیرو در      اتصالات پیچ و مهره ای.
  6.      آزمونهای استحکامی انواع زنجیرها ، تسمه ها، چرخ دنده ها، و غیره.
  7.      کالیبره کردن انواع ترکمترها ، نیروسنجها، فشارسنجها و  وسایل آزمایشگاهی.
  8.      آزمونهای لازم جهت تعیین مقاومت فشاری مخازن ، استوانه های جدار ضخیم ، لوله ها ،
  9.      شلنگ های فشار قوی ، شیر آلات آب ، نفت و گاز.
  10.      تدوین و ترویج استاندارد های ملی
۲-    آزمونهای اختصاصی در زمینه خودرو
۲-۱     آزمونهای عمومی در زمینه خودرو(ردیف های۱-۱ ،۱-۲ ، ۱-۳ ، ۱-۴، ۱-۵ ، ۱-۶ ، ۱-۷ ).
۲-۲     آزمایشهای لازم جهت کنترل کیفیت و استاندارد سازی قطعات خودرو و ماشین آلات صنعتی.
۲-۳     آزمونهای تعیین عمر خستگی  و حد دوام قطعات خودرو و غیره.
۲-۴     مشاوره تهیه دانش فنی و تدوین استاندارد قطعات ، ماشین آلات  و محصولات صنعتی.
۲-۵     طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی ، وسایل اندازه گیری و کنترل کیفیت.
۳-     آزمونهای اختصاصی در زمینه دکلهای خطوط انتقال برق و یراق آلات
۳-۱     آزمونهای عمومی در زمینه تعیین خواص مصالح (ردیف های۱-۱ ،۱-۲ ، ۱-۳ ، ۱-۴، ۱-۵ ، ۱ -۶ ، ۱-۷ ).
۳-۲     آزمونهای استاندارد برای تعیین مقاومت استاتیکی و عمر خستگی یراق آلات خطوط انتقال برق و     مخابرات و تطبیق با استاندارد.
 ۳-۳     اندازه گیری ضخامت انواع پوششهای فلزات از قبیل گالوانیزه  و ضخامت رنگها.
۳-۴     کنترل چسبندگی و یکنواختی ضخامت گالوانیزه (Preece Test).
۳-۵     تحلیل تنش و طراحی قطعات با استفاده از نرم افزارهای المان محدود از قبیل ANSYS و           NISA
۴-     آزمونهای اختصاصی در زمینه ساختمانهای مسکونی
۴-۱     آزمونهای عمومی در زمینه تعیین خواص مصالح (ردیف های۱-۱ ،۱-۲ ، ۱-۳ ، ۱-۴، ۱-۵ ،۱. ۶ ، ۱-۷ ).
۴-۲     تعیین خواص مصالح ساختمانی از قبیل میلگردها ، ورقها، پرو فیلها، لوله ها .
۴-۳     کنترل کیفیت و تطبیق با استاندارد پانلهای سبک ساندویچی.
۴-۴     آزمون های لازم بر روی پانلهای گچی الیاف دار و مسلح شده با کامپوزیت.
۴-۵     تعیین استحکام و خواص مکانیکی بتن های تقویت شده با الیاف کامپوزیتی.
۴-۶     انجام آزمونهای لازم بر روی پانلها و اجزاء سازه های ۳D .
۵-     آزمونهای استاندارد در زمینه سازه های صنعتی، پل ها، سدها و اسکله کشتی ها.
۵-۱    آزمونهای مکانیکی انواع لاستیک ، بالشتک پلها، نئوپرن ها (Elastomeric Bearing) از قبیل تعیین       مدول برشی، مقاومت کششی، درصد ازدیاد طول نسبی، تغییر شکل مانائی و غیره.
۵-۲     آزمایشهای لازم برای ضربه گیر اسکله ها (Rubber Fender ) و لرزه گیرهای ماشین آلات.
۵-۳     تعیین و تطبیق خواص واترستاپها با استاندارد از قبیل مقاومت کششی ، درصد ازدیاد طول نسبی، مدول      خمشی، سختی و تغییرات خواص در محیط قلیایی
۶-     آزمونهای لازم در زمینه بیومکانیک (مهندسی پزشکی) .
۶-۱    آزمایشهای تعیین خواص مواد مهندسی پزشکی، بیو مکانیک و مقاومت مواد پرکننده          دندان.
۶-۲    آزمونهای خواص مکانیکی استخوان و مقاومت کششی پوست و غیره.
۶-۳    طراحی و ساخت تجهیزات مهندسی پزشکی.
 

اسامی مراکز علمی، دانشگاهی ، تحقیقاتی که از امکانات و خدمات
این مرکز در چند سال اخیر استفاده کرده اند.

 
۱- جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳- مرکز تحقیقات انرژی اتمی ایران
۴- گروه تحقیقات صنایع دفاع
۵- آزمایشگاه فنی و مکانیک وزارت راه و ترابری
۶- آزمایشگاه فنی و مکانیک شهرداری تهران (خاک صحرا)
۷- مجموعه کنترل کیفیت وزارت بازرگانی
۸- دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۹- دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۰- دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱- دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۲- دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
۱۴- شرکت تحقیقات و آزمون خودرو ایران ( ایتراک )
۱۹- شرکت بین المللی بازرسی کالاهای تجاری ( IGI)
۲۰- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
۲۱- دانشکده دندانپزشکی دانشگاه امام خمینی
۲۲- مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران
۲۳- سازمان صنایع هوافضا
 
 
 
 
اسامی شرکتهای مهندسین مشاور که از خدمات این مرکز
در چند سال اخیر استفاده کرده اند.
 
۱- شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران (متبا)
۲- شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو
۳- شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)
۴- شرکت توانیر
۵- شرکت تهران نیرو
۶- شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
۷- گروه مهندسین مشاور فراب
۸- شرکت مهندسین مشاور هراز راه
۹- شرکت مهندسین مشاور آتاوا
۱۰- شرکت مهندسین مشاور پل رود
۱۱- شرکت مهندسین مشاور هگزا
۱۲- شرکت مهندسین مشاور
۱۳- شرکت مهندسین مشاور ایران استن
۱۴- شرکت ساپکو
۱۵- شرکت سابیر
۱۶- شرکت مشاور عمران ایران
۱۷- شرکت مهندسین رهساز عمران پی
 
 
 
اسامی شرکتهای تولیدی که از خدمات آزمایشگاهی این مرکز
در چند سال اخیر استفاده کرده اند.
 
۱- شرکت بازرگانی نیروی محرکه
۲- شرکت دریائی صنعتی ایران (صدرا)
۳- شرکت صنایع آذر آب
۴- شرکت صنایع تجهیزات نفت
۵- شرکت صنعتی سدید
۶- شرکت صنعتی فراساز
۷- شرکت صنایع فلزی ایران
۸- شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
۹- شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی (جهاد توسعه سیلوها، جهاد توسعه منابع آّب)
۱۰- شرکت ملی سرب و روی ایران
۱۱- شرکت بازرسیهای مهندسی و صنعتی ایران
۱۲- معاونت جهاد خود کفایی نهاجا
۱۳- شرکت فیبر نوری ایران
۱۴- شرکت طرح توسعه تلفن ایران
۱۵- بنیاد مستضعفان و جانبازان
۱۶- شرکت مترو ایران
۱۷- شرکت پشتیبانی و احداث صنایع ایران
۱۸- معاونت طرح و بررسیهای راه آهن
۱۹- ماشین سازی اراک
۲۰- سازمان بنادر و کشتی رانی ایران
۲۱- شرکت سرمایه گذاری مسکن
۲۲- بانک کشاورزی
۲۳- شرکت سهامی صنایع شیر ایران
۲۴- شرکت نو سازی و عمران تهران
۲۵- شرکت نفت فلات قاره ایران
۲۶- شرکت ملی اطفاء ایران
۲۷- شرکت صنایع آلومینیوم ایران
۲۸- مجتمع صنعتی شهید شاه آبادی
۲۹- گروه صنعتی کارخانجات غدیر
۳۰- شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۳۱- شرکت صنایع ابزار دقیق ایران
۳۲- سازمان اسناد ملی ایران
۳۳- شرکت کالای نفت ایران
۳۴- شرکت صنایع الکتریک ایران ساینا
۳۵- موسسه توسعه موتورهای گازسوز
۳۶- فدراسیون کوه نوردی ایران
۳۷- شرکت همکاران صنعت
۳۸- سیمان سفید ساوه
۳۹- شرکت سیمان هگمتان
۴۰- شرکت سیمان اردبیل و آهک آذر شهر
۴۱- شرکت ساختمانی هامون
۴۲- شرکت آرمه نو  
۴۳- شرکت طرح یار تهران
۴۴- شرکت آکام بتن
۴۵- گروه صنعتی سپیدان
۴۶- شرکت آ۰ س۰ پ۰ (برج تهران)
۴۷- شرکت کوبن کار
۴۸- رشکت کیسون
۴۹- شرکت پشتیبانی جهاد سازندگی
۵۰- شرکت متالوژی پارس
۵۱- آمل فولادین
۵۲- شرکت زرند ماشین
۵۳- شرکت جهان صائین
۵۴- شرکت صنایع یراق آلات برق آذرخش
۵۵- شرکت مهندسی صنایع برق نامدار
۵۶- شرکت ساختمانی ابنیه سازان کشور
۵۷- شرکت آرین
۵۸- شرکت گرد الکتریک
۵۹- شرکت ایران وزنه
۶۰- شرکت تولیدی صنعتی ایران تولید
۶۱- شرکت خاور سانکو (آذر سنگ)
۶۲- شرکت تولیدی صنعتی پروفیل ضیاء
۶۳- مشارکت توسعه راه های ایران
۶۴- شرکت تک تانک
۶۵- شرکت تیرچه طاق
۶۶- شرکت تولیدی ایران بوستر
۶۷- شرکت صنایع الکترونیک زعیم
۶۸- شرکت صنعتی ساسوله
۶۹- شرکت تولیدی قطعه فلز
۷۰- شرکت آتی ساز
۷۱- شرکت تولیدی پولاد کف
۷۲- شرکت سفالران
۷۳- شرکت ایرتوپا
۷۴- شرکت هویزه
۷۵- شرکت خانه سازی ایران
۷۶- رشکت ایران تراکسیون
۷۷- شرکت استمرار
۷۸- شرکت بلوکین سقف
۷۹- شرکت پرهام
۸۰- شرکت دروس ایران
۸۱- شرکت پارس سوئیچ
۸۲- شرکت خانه داریوش
۸۳- شرکت خانه سفالی
۸۴- استانداری گیلان (دفتر فنی)
۸۵- شرکت ساز آب
۸۶- شرکت بام سرا
۸۷- شرکت ساختمانی بتن آجر
۸۸- شرکت ساختمانی ست
۸۹- شرکت ساختمانی سقف مسلح
۹۰- شرکت ساختمانی میسان
۹۱- شرکت ساختمانی همسازان
۹۲- شرکت سولفور سدیم ایران
۹۳- شرکت صنایع چوبی ملچ
۹۴- شرکت سهامی نیکسو
۹۵- شرکت لاستیک پارس
۹۶- شرکت مرمرین
۹۷- شرکت متال سقف
۹۸- شرکت فربت
۹۹- شرکت فرذا ساز
۱۰۰- شرکت کاروانا
۱۰۱- شرکت گروه صنعتی سپاهان
۱۰۲- شرکت جهان پارس
۱۰۳- شرکت ساختمانی تهران تکنیک
۱۰۴- شرکت مهندسی کنترل نگار
۱۰۵- شرکت پاتو
۱۰۶- شرکت ورز ، افزار
۱۰۷- شرکت برقیران
۱۰۸- شرکت دسکو
۱۰۹- شرکت ایمن ماشین
۱۱۱- سازمان حمل و نقل پایانه های کشور
۱۱۲- شرکت مالدیران
۱۱۳- شرکت فرآِیند معماری صنعتی ایران
۱۱۴- شرکت مگان
۱۱۵- شرکت صنعتی تولیدی مرتب
۱۱۶- شرکت گسترش صنعت آذربایجان
۱۱۷- شرکت پریفاب
۱۱۸- شرکت ماشین سازی پارس
۱۱۹- شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان
۱۲۰- شرکت سازه گستران تهران
۱۲۱- برق منطقه ای خراسان
۱۲۲- شرکت اسپیدز
۱۲۳- شرکت پل آستاران
۱۲۴- شرکت سهامی خاص تجاری ترافیکو
۱۲۵- شرکت تولیدی مگا موتور
۱۲۶- شرکت جهاد زمزم
۱۲۷- شرکت ابهر ریس
۱۲۸- شرکت برج گلنار
۱۲۹- شرکت علتا
۱۳۰- شرکت طوس متال
۱۳۱- شرکت ملی گاز ایران
۱۳۲- شرکت ساختمانی و مهندسی هیریاس
۱۳۳- شرکت ایتالران
۱۳۴- یادمان سازه
۱۳۵- شرکت پرس نیرو
۱۳۶- شرکت هپکو
۱۳۷- شرکت آب و برق قشم
۱۳۸- شرکت ام. ک. بتن
۱۳۹- شرکت سازه های فضایی
۱۴۰- شرکت طرح و کاوش
۱۴۱- صنایع مهمات ساز یپارچین
۱۴۲- شرکت راست قامتان
۱۴۳- شرکت فولاد پیچ
۱۴۴- شرکت مهندسی ساختمان
۱۴۵- شرکت ایران سفینه
۱۴۶- شرکت آب و برق خوزستان
۱۴۷- شرکت شهریار الکتریک
۱۴۸- شرکت تولیدی و بازرگانی بین المللی پویا غرب
۱۴۹- شرکت خانه سازی ماهکار
۱۵۰- شرکت زامیاد
۱۵۱- شرکت ورد آورد
۱۵۲- شرکت تک پی
۱۵۳- شرکت حائل پی
۱۵۴- شرکت انتفان
۱۵۵- شرکت صنعت پل
۱۵۶- شرکت قطعات پیش ساخته فاما بتن
۱۵۷- شرکت فردور
۱۵۸- الکترونیک هسته ای
۱۵۹- شرکت سنگین کار
۱۶۰- شرکت سهامی عام ساسان
۱۶۱- شرکت سیمان خراسان
۱۶۲- شرکت صمیم بهراد
۱۶۳- شرکت سایپا
۱۶۴- شرکتConsortium Andrade Gutierrez(AGSA)
۱۶۵- شرکت برق منطقه ای خراسان
۱۶۶- شرکت آذر کام
۱۶۷- برق منطقه ای تهران
۱۶۸- شرکت مهندسی هاتل _   Huttell Engineering Co.
۱۶۹- وزارت معادن و فلزات شرکت آلومینیوم ایران
۱۷۰- شرکت تابلیه و پرلیت
۱۷۱- شرکت راکور (Rakor Co. Ltd.)
۱۷۲- شرکت صنعتی گام اراک
۱۷۳- شرکت سولیران
۱۷۴- شرکت منادرو (Menadro Co.)
۱۷۵- شرکت پیما برق
۱۷۶- جامه الامام الصادق (ع) مجتبی ولیعصر (عج)
۱۷۷- شرکت ساختمانی و شیمیائی کامران
۱۷۸- شرکت فارست نکاب
۱۷۹- شرکت نئوپان بهمن
۱۸۰- شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی
(Nonferrous Industrial Process Engineering and Construction Co.- Nipeco)
۱۸۱- شرکت یزد باف
۱۸۲- شرکت تولید قطعات آلومینیومی _ مالدیران (Low Pressure Die-casting)
۱۸۳- شرکت آلدا(Alda)
۱۸۴- شرکت شمع کوبان اکسین
۱۸۵- شرکت پرس نیرو
۱۸۶- شرکت مهندسی تکنوتار
۱۸۷- شرکت ماشین سازی منگان
۱۸۸- شرکت تولیدی تیرچه سوفالین
۱۸۹- شرکت کهرنگ لاستیک
۱۹۰- شرکت صنایع سیمان بوشهر
۱۹۱- شرکت بلند پایه
۱۹۲- شرکت صنایع سرسیلندر و قطعات خودرو تهران
(Tehran Cylinder Head and Vehicle Parts Industries)
۱۹۳- شرکت ساوه کارون
۱۹۴- شرکت قطارهای مسافربری رجاء
۱۹۵- شرکت تولیدی کیانیا
۱۹۶- کارخانه صنعتی شبکه
۱۹۷- شرکت گرمارس
۱۹۸- شرکت ریم آهن
۱۹۹- شرکت ایران خودرو
۲۰۰- شرکت قالب سازان شایان صنعت
۲۰۱- شرکت ساختمانی نوگستر
۲۰۲- شرکت آرمه دشت
۲۰۳- آزمایشگاه ژئوتکنیک تک آژما
۲۰۴- آزمایشگاه ژئوتکنیک زنگان (طرح هنر)
۲۰۵- شرکت ساختمانی بوذر جمهر
۲۰۶- شرکت ساختمانی کاژه
۲۰۷- تعاونی مسکن هوانیروز
۲۰۸- تعاونی مسکن مخابرات
۲۰۹- تعاونی مسکن صداو سیما
۲۱۰- مجتمع طلایه مشهد
۲۱۱- شرکت گدک
۲۱۲- شرکت صنعتی پاتیل مشهد
۲۱۳- شرکت طراح گستران پویا
۲۱۴- شرکت یراق آوران پویا
۲۱۵- گروه صنعتی سهند
۲۱۶- شرکت ایران توحید
۲۱۷- شرکت برق نامدار افروز
۲۱۸- شرکت بنیاد پوشش
۲۱۹- شرکت پارسیان
۲۲۰- شرکت آژند برج
۲۲۱- شرکت ایمن پولاد سازانCAPTCHA
دفعات مشاهده: 4947 بار   |   دفعات چاپ: 192 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر