دروس دکترا

 | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 
  • تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی ورودی ۹۶ و پس از آن ۳۶ واحد میباشد،که از این تعداد ۱۲ واحد آموزشی و ۲۴ واحد پژوهشی است. در صورت تشخیص و درخواست استاد راهنما، دانشجوی ورودی ۹۶ و پس از آن موظف است  ۱ یا ۲ درس بیشتر از ۱۲ واحد دوره آموزشی اخذ نماید و برای دانشجویان روزانه و استعداد درخشان (بدون آزمون) هزینه دروس مذکور تا سقف ۱۸ واحد بر عهده دانشجو نمی باشد.
  • دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است، حداقل۶ و حداکثر۱۰ واحد درسی انتخاب کند،مگر آنکه کمتر از۶ واحد درسی باقیمانده باشد.
  • دانشجوی ورودی ۹۶ و پس از آن، حداکثر تا پایان نیمسال چهارم باید کلیه واحدهای درسی خود را با موفقیت بگذراند.
  • چنانچه دانشجوی دکتری درسی را در مقطع کارشناسی ارشد گذرانده است، مجاز به اخذ همان درس در دوره دکتری نمی باشد.
  • دروس مورد نظر بایستی بر اساس نظر استاد(ان) راهنما، زمینه تخصصی دانشجو و دروس مورد نیاز جهت انجام رساله، انتخاب گردد.
  • دانشجویان صرفاً مجاز به اخذ ۲ درس از دروسی میباشند که با عنوان مباحث ویژه ارائه میگردد.
  • دانشجویان دکتری فقط می توانند ۲ درس (در صورتی که در راستای رساله ایشان باشد) خارج از دانشکده اخذ نمایند.
  • برای اخذ درس در دانشکده های دیگر دانشگاه تأئید استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده و برای گذراندن درس در دانشگاههای دیگر (فقط یک درس) تأئید استاد راهنما، شاخص بودن دانشگاه و استاد درس و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده الزامی است.
  • حداکثر تعداد دروسی که یک دانشجوی دکتری می تواند با یک استاد اخذ نمایند، ۲ درس از کل دروس مصوب است.
  • بعد از تصویب دروس، هرگونه تغییر در دروس مصوب (در حد محدود و با توجیه دلایل آن) فقط با تأئیداستاد(ان)راهنما و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده امکان پذیر است.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 10688 بار   |   دفعات چاپ: 234 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر