برگزیدگان رتبه های بیست و چهارمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/6/27 | 
برگزیدگان رتبه های بیست و چهارمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۸
ردیف نام نام خانوادگی رشته رتبه
۱ وحید شاهوردی ریاضی ۵
۲ احمد رضا خزایی پول ریاضی ۷
۳ امیر خدائیان کریم ریاضی ۱۱
۴ علیرضا مسائلی ریاضی ۱۳
۵ مهدی حق شناس ریاضی ۱۴
۶ زهرا محمدی ریاضی ۱۶
۷ سیده فاطمه ارفعی ریاضی ۱۷
۸ ابوالفضل چنگیزی ریاضی ۲۲
۹ امیرحسن کریمی رهنما مهندسی شیمی ۱۵
۱۰ علی شاهرودی مهندسی شیمی ۱۶
۱۱ سپهر خادمی شریف آباد مهندسی برق ۲
۱۲ علی خان زمانی محمدی مهندسی برق ۴
۱۳ نازنین میرحسینی مهندسی برق ۶
۱۴ امین حکیمی مهندسی برق ۸
۱۵ شهریار زهتابی مهندسی برق ۱۴
۱۶ سیدمصطفی صانعی مهندسی عمران ۲۴
۱۷ محمد حسین حیدری مهندسی عمران ۳۷
۱۸ حامد ناظمی هرندی مهندسی مکانیک ۳
۱۹ سیاوش بزرگ چمی مهندسی مکانیک ۶
۲۰ مجید آزادی مهندسی مکانیک ۸
۲۱ نیرومند جسیمی مهندسی مکانیک ۹
۲۲ امیررضا مهدی زاده مهندسی مکانیک ۱۲
۲۳ علیرضا بابایی مهندسی مواد ۱۲
۲۴ نیما رضوی مهندسی مواد ۱۵
۲۵ امیرحسین بهشتی قادی مهندسی کامپیوتر ۱۱
۲۶ اسماعیل نادری بنی مهندسی کامپیوتر ۷
۲۷ محمد انصاری صیقلانی مهندسی کامپیوتر ۱۴
۲۸ علی توحیدی نیا مهندسی پزشکی ۵
۲۹ نیما ذاکری مهندسی پزشکی ۸
۳۰ بهاره خیل نژاد مهندسی پزشکی ۱۵
۳۱ آذین رشیدی احمدی مهندسی پزشکی ۱۷
۳۲ کیوان جلوداری مهندسی پزشکی ۲۱
۳۳ فاطمه امجد مهندسی پزشکی ۲۵
۳۴ حانیه رضایی فر مهندسی پزشکی ۲۸
۳۵ هومن محمودی مقدم مهندسی پزشکی ۳۱
۳۶ سینا عاشوری شرفشاده مهندسی پزشکی ۵۲
۳۷ پویا تجاسب مهندسی صنایع ۳
۳۸ رضا یوسف پور سادات محله مهندسی صنایع ۱۷