برگزیدگان رتبه های بیست و سومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1398/6/26 | 
برگزیدگان بیست و سومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۷
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
وحید شاهوردی ریاضی ۶
امیر محمد کریمی مهندسی برق ۷
ابوالفضل چمن مطلق فیزیک ۸
فاطمه ارفعی زرندی ریاضی ۸
محمد حسین حاجی ملا علی ترک مهندسی مکانیک ۹
امیرمحمد اوحدی ریاضی ۹
سیدامیرحسین سجادی مهندسی مواد و متالوژی ۹
علیرضا آزادنیا مهندسی صنایع ۱۳
امیرحسین عسگری مهندسی عمران ۱۳
محسن فخارزاده مهندسی شیمی ۱۴
سبا امین الرعایا فیزیک ۱۵
امید کارگر نوین مهندسی کامپیوتر ۱۵
سید عماد رضائی طالشی مهندسی مکانیک ۱۶
علی شهبازی ایلخچی مهندسی عمران ۲۸
فرید صفی صمغ آبادی مهندسی عمران ۲۸
سارا گلباباپور مهندسی عمران ۳۰
محمدرضا شیرازوطن مهندسی شیمی ۳۵
یاسمن داوری کیا مهندسی شیمی ۴۰
رکسانا ثقفیان مهندسی شیمی ۴۳
زهرا احمدیان مهندسی شیمی ۴۴