برگزیدگان رتبه های بیست و دومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۶

 | تاریخ ارسال: 1398/6/25 | 
برگزیدگان بیست و دومین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۶
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
سیدمهدی آسیدعلی مهندسی برق ۱
سیدسعید حسینی ورزنده مهندسی عمران ۱
مصطفی رمضانی ورزنه مهندسی برق ۲
مهران سعدآبادی مهندسی مکانیک ۲
نسترن مرادزاده فرید مهندسی کامپیوتر ۳
مهدیس تقوی فرشی مهندسی شیمی ۳
سجاد دهقانی مهندسی مکانیک ۴
ابوالفضل چمن مطلق فیزیک ۴
سیدفرزاد موسوی مهندسی برق ۵
امین دانشگر مهندسی مکانیک ۷
خشایار غراب مهندسی عمران ۷
هادی مکاری زاده مهندسی شیمی ۸
پویا مبارکی مهندسی برق ۹
سروش مطهری مهندسی مکانیک ۹
امیرمحمد نژاد محمد فیزیک ۱۰
حسین سرور امینی مهندسی شیمی ۱۰
یلدا اصلانی داراندیش مهندسی مکانیک ۱۳
پویا شادمقدم مهندسی عمران ۱۳
کسری صحت مهندسی مکانیک ۱۴
مسعود قاسمی مهندسی عمران ۱۵
علی اسد تبادکان مهندسی عمران ۱۶
محمدمبین نیک خصال فیزیک ۱۸
مهرداد فرضی مهندسی عمران ۱۹
آرش مشهدی علیپور مهندسی مکانیک ۲۲
امیرحسین قزلباش مهندسی عمران ۲۹
امیرحسین ابراهیمی پور مهندسی عمران ۴۰