برگزیدگان رتبه های بیست و یکمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۵

 | تاریخ ارسال: 1398/6/25 | 
برگزیدگان بیست و یکمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۵
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
علی ارجمندی نژاد مهندسی برق ۱
محمد رفیعی جوزم مهندسی مکانیک ۱
نسترن مرادزاده مهندسی کامپیوتر ۱
مهدی شمسی مهندسی برق ۲
مهیار حسنی ریاضی ۳
مصطفی رمضانی ورزنه مهندسی برق ۴
نیما سرمدی مهندسی عمران ۵
سیمین فر سماکوش مهندسی برق ۶
مهدیس فرشی تقوی مهندسی شیمی ۶
هادی مکاری زاده مهندسی شیمی ۷
حجت کاوه مهندسی مکانیک ۹
رضا محققی مهندسی مکانیک ۱۰
علی اسدتبادکان مهندسی عمران ۱۰
پرهام الوانی مهندسی کامپیوتر ۱۰
ماهان موذنی ریاضی ۱۲
امین نیک روش راوری مهندسی مکانیک ۱۶
علیرضا محمدزاده مهندسی مکانیک ۱
سجاد مرزعه خطیری مهندسی کامپیوتر ۱۷
علی مرتضوی مهندسی کامپیوتر ۱۹
پیام مهدی پورآراسته مهندسی برق ۲۰