برگزیدگان رتبه های بیستمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۴

 | تاریخ ارسال: 1398/6/24 | 
برگزیدگان بیستمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۴
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
محمد طالبی کلاله مهندسی عمران ۲
بنیامین قوجق مهندسی برق ۲
محمد یعقوبی مهندسی مکانیک ۳
محمدرضا مافی علوم اقتصادی ۳
سیدمحسن میرزایی دورکی مهندسی شیمی ۴
صالح غلام زاده مهندسی عمران ۶
شیرین حاجی زاده امین شیرازی مهندسی کامپیوتر ۷
وحید رجبی کندلجی مهندسی مکانیک ۸
سعید یوسفی مهندسی عمران ۱۰
سیدعلیرضا ملک مهندسی شیمی ۱۰
احمد اسدی مهندسی کامپیوتر ۱۲
یوسف نیک روش کازرونی مهندسی عمران ۱۳
محمد سیفی مهندسی مکانیک ۱۳
امیرحسن آقا سیدمیرزا بزرگ مهندسی مکانیک ۱۴
رویا برزگر مهندسی شیمی ۱۵
مرتضی سالارکیا مهندسی مکانیک ۱۹
امیرمحمد ده پرور مهندسی شیمی ۱۹