برگزیدگان رتبه های نوزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال۱۳۹۳

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 
برگزیدگان نوزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۳
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
حامد فلاح زاده ابرقوی مهندسی مکانیک ۱
علی ابراهیمی مهندسی مکانیک ۱
فرهاد ذاکرحسینی مهندسی شیمی ۲
عباس رضامند مهندسی عمران ۴
عباس ابوالفتحی مهندسی برق ۴
سیدکیانوش موسوی چاشمی مهندسی عمران ۶
حامد زلفی فیزیک ۷
جاوید دلارستاقی مهندسی برق ۷
حمیدرضا ابین مهندسی برق ۷
صالح غلام زاده مهندسی عمران ۸
مهرداد محمودی امندانی مهندسی مکانیک ۸
امیر نوحه خوان مهندسی عمران ۹
علی ارجمند مهندسی مکانیک ۱۰
آرش یادگاری قهدریجانی مهندسی کامپیوتر ۱۰
علی محمد حجتیان فیزیک ۱۲
مسعود حبیبی داویجانی فیزیک ۱۲
مژده کربلایی مطلب مهندسی برق ۱۲
مهدیه مهرابی مهندسی برق ۱۳
محمدجواد واشهری قمصری مهندسی مکانیک ۱۳
مجتبی اسنفدیاری مهندسی مکانیک ۱۵
عبدالصمد منتظری شاه توری مهندسی مکانیک ۱۵
سیدپوریا مظلومی فیزیک ۱۶
مصطفی مرادی مهندسی مکانیک ۱۶
عرفان عباسی مهندسی عمران ۱۷
مصطفی محمدیان مهندسی برق ۱۸