برگزیدگان رتبه های هفدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۹۱

 | تاریخ ارسال: 1398/6/21 | 
برگزیدگان هفدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۱
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
ابراهیم صادق پور مهندسی مکانیک ۲
محمد کریم زاده مهندسی برق ۴
سید مهران کاظمی مهندسی کامپیوتر ۵
علیرضا شفائی مهندسی کامپیوتر ۹
جواد عبادی فیزیک ۱۰
حمیدرضا رحیمی مهندسی عمران ۱۳
مهرداد فروتن مهر فیزیک ۱۴
مهدی اکرمی ریاضی ۱۶