برگزیدگان رتبه های شانزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۹۰

 | تاریخ ارسال: 1398/6/20 | 
برگزیدگان شانزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۹۰
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
سید مهران کاظمی مهندسی کامپیوتر ۱
امیرحسین قدرتی ریاضی ۲
محمدرضا حاتمی مهندسی برق ۳
پویا ظفراسداله پور مهندسی کامپیوتر ۵
پوریا علی میرزایی مهندسی کامپیوتر ۶
امین رضا جوادی مهندسی کامپیوتر ۱۱
علی شاکری فیزیک ۱۶
احسان پسران افشاریان مهندسی مکانیک ۱۶
سیدمحسن موسوی دزفولی مهدسی برق ۱۷
آرش پاره کار مهدسی عمران ۱۹