برگزیدگان رتبه های چهاردهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۸

 | تاریخ ارسال: 1398/6/18 | 
برگزیدگان چهاردهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۸
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
محمدعلی تجلی مهندسی عمران ۱
علیرضا مخزنی مهندسی برق ۳
محمدرضا خانی مهندسی کامپیوتر ۴
محمدمهدی مجاهدیان مهندسی برق ۶
محمودی اعتدادی علی آبادی ریاضی ۶
محسن ملاحاجی آقایی ریاضی ۷
هوشنگ قاسمی مهندسی برق ۸
عبدالرضا پاشاروش مهندسی مکانیک ۹
سید فرشید حسینی خشه حیرانی مهندسی عمران ۱۳
مجید ساده دل مهندسی مکانیک ۱۳
حسن خدایی مهر ریاضی ۱۴
محمد چمنی مهندسی مکانیک ۱۴
قدیر جعفری فیزیک ۱۶
علی فلاح زاده ابرقویی مهندسی مکانیک ۱۹