برگزیدگان رتبه های سیزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۷

 | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 
برگزیدگان سیزدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۷
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
محمدرضا خانی مهندسی کامپیوتر ۲
محمد مهدی کفاشان مهندسی برق ۳
میلاد جلالی مهندسی مکانیک ۴
محمود اعتدادی علی آبادی ریاضی ۶
حمیدرضا زنجانی مهندسی شیمی ۷
محمد قمی رستمی مهندسی برق ۱۰
محمدعلی تجلی مهندسی عمران ۱۱
امیرحسین جلالی راد مهندسی برق ۱۴
مریم چینی پرداز مهندسی کامپیوتر ۱۶
فراز حمزه یی مهندسی مکانیک ۲۰