برگزیدگان دوازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۶

 | تاریخ ارسال: 1398/6/16 | 
برگزیدگان دوازدهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۶
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
احمد دیبایی مهندسی عمران ۷
کاوه قاسملو ریاضی ۱۱
هما حامدی مهندسی شیمی ۱۶
محسن ملا حاجی آقایی ریاضی ۱۷
مسعود رهایی فرد مهندسی مکانیک ۲۰