برگزیدگان دهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۴

 | تاریخ ارسال: 1398/6/14 | 
برگزیدگان دهمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۴
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
سجاد لکزیان ریاضی ۲