برگزیدگان هشتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۲

 | تاریخ ارسال: 1398/6/12 | 
برگزیدگان هشتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۲
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
مهدی گل پرور روزبهانی مهندسی برق ۳