برگزیدگان هفتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۱

 | تاریخ ارسال: 1398/6/11 | 
برگزیدگان هفتمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۱
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
مهدی دستفان مهندسی عمران ۱
هومن صفایی فیزیک ۲