برگزیدگان ششمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۸۰

 | تاریخ ارسال: 1398/6/10 | 
برگزیدگان ششمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۸۰
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
حمید نادران طحان مهندسی مکانیک ۱
کاوه شفیعی ثابت مهندسی عمران ۲