برگزیدگان پنجمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در سال ۱۳۷۹

 | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
برگزیدگان پنجمین دوره از المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۹
نام نام خانوادگی رشته المپیاد رتبه
حمید نادران طحان مهندسی مکانیک ۳