رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/26 | 
رویه‌ی تسویه حساب فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی
  • شرایط فارغ التحصیلی:
  1. ثبت قطعی نمرات ۱۴۰ یا ۱۴۱ واحد درختواره
  2. حداقل معدل کل ۱۲
  • مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی:
دانشجو در صورت احراز شرایط بخش قبل میتواند برای تسویه حساب فارغ التحصیلی با انجام مراحل زیراقدام کند.
  1. دانلود فرمهای لازم از سایت دانشکده (آدرس) شامل: فرم تسویه حساب (لینک)، فرم درختواره با توجه به سال ورودی (آدرس)، سبد تخصصی رشته مکانیک (لینک) و تکمیل قسمتهای مربوط به اطلاعات دانشجو در این فرم‌ها
  2. دانلود کارنامه از پرتال آموزشی از قسمت ترمیکارنامه فارسی غیر رسمی
  3. تایید و امضا مدارک با ارسال ایمیلی یا مراجعه حضوری
۳-۱- تایید و امضا برگه اول فرم تسویه حساب (فرم تطبیق واحد فارغ التحصیلان) توسط استاد مشاور: برای این منظور کارنامه، فرم درختواره و فرمتسویه حساب (برگ اول) به استاد مشاور تسلیم گردد.
۳-۲- دانشجویانرشته مکانیک بایدفرم درختواره را به امضای سرپرست سبد تخصصی (اسامی سرپرست ها در سایت دانشکده me.aut.ac.ir/fa در مسیر: کارشناسیمهندسی مکانیک در بخش «جدول دروس تخصصی مهندسی مکانیک» ذکر شده است) و دانشجویان ساخت و تولید به امضای مدیر گروهساخت و تولید برسانند. برای این منظور کارنامه و فرم درختواره به استاد مذکور تسلیم گردد.
  1. بطور همزمان با مرحله ۳ فارغ التحصیل می‌تواند امضا های مورد نیاز در فرم تسویه حساب (برگه دوم) را پیگیری و دریافت کند. در برگه ضمیمه فرم تسویه حساب،در ستون اول می‌بایست ۵ یا ۶ امضاء اخذ شود:
۴-۱- استاد پروژه جهت تحویلیک نسخه پایاننامه و سایر امانات مربوط به پروژه
۴-۲- مراجعه به مالی و اداری دانشکده جهت تحویل دادن کمد و اخذ امضای مسئول مربوطه (آقای بوربور)
۴-۳-مراجعه به مرکز محاسبات دانشکده (سایت کامپیوتر): توصیه می‌شود بعد از ارزیابی اساتید و معاونت دانشجوئی دانشگاه صورت پذیرد.
۴-۴- مراجعه به کارگاه ماشین ۲ (آقای مهدوی)و گرفتن امضاء از ایشان جهت تسویه کارگاهها
۴-۵- مراجعه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت امضاء خانم خجسته
۴-۶- مراجعه به امور شاهد و ایثارگر (در صورت لزوم)
  1. مراجعه به آموزش دانشکده جهت:
۵-۱- فعال نمودن فرآیند فارغ التحصیلی در پرتال (حتما زمانی باشد که تمام نمرات ثبت در پورتال شده و فایل الکترونیکی پایان نامه جهت ارسال به کتابخانه دانشگاه آماده باشد). از این طریق موارد باقیمانده شامل تکمیل ارزیابی، تصفیه حساب با کتابخانه مرکزی و ... انجام می‌شود.
۵-۲- دریافت فرم اصلاحیه فارغ التحصیلی از آموزش دانشکده و تکمیل آن
۵-۳- تحویل همه مدارک تایید شده بندهای قبل به آموزش دانشکده برای تایید و ثبت در اتوماسیون و ارسال به آموزش کل
۶- بعد از ارسال مدارک به آموزش کل توسط آموزش دانشکده و پیگیری و اطمینان حاصل  نمودن دانشجو از ارسال آن، فارغ‌التحصیل جهت تحویل کارت دانشجویی به اداره فارغ التحصیلان آموزش کل مراجعه می‌کند.CAPTCHA
دفعات مشاهده: 10807 بار   |   دفعات چاپ: 204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر