اطلاعیه آشنایی با دروس و درختواره

 | تاریخ ارسال: 1399/11/25 | 
 اطلاعیه آشنایی با دروس و درختواره
  • رشته مهندسی مکانیک:
لینک های مهم سایت دانشکده me.aut.ac.ir/fa:
  • مسیر کارشناسی ◄ مهندسی مکانیک (ساختار جدید) (لینک مستقیم): آشنایی با رشته مهندسی مکانیک و درختواره دروس این رشته برای ورودی های ۹۹
  • مسیر کارشناسی ◄ مهندسی مکانیک (لینک مستقیم): آشنایی با رشته مهندسی مکانیک و درختواره دروس این رشته برای ورودی های ۹۰ تا ۹۸. توجه دانشجویان ورودی قبل از ۹۹ برای آگاهی از درختواره دقیق بر حسب سال ورودی باید به مسیر کارشناسی ◄ فرم ها (لینک) بخش ج) درختواره مراجعه کنند.
  • برای آشنایی با سر فصل دروس این رشته به مسیر کارشناسی ◄ سرفصل دروس مهندسی مکانیک (لینک مستقیم) مراجعه کنید.
 
  • رشته مهندسی ساخت و تولید:
لینک های مهم سایت دانشکده me.aut.ac.ir/fa:
  • مسیر کارشناسی ◄ مهندسی ساخت و تولید (ساختار جدید) (لینک مستقیم): آشنایی با رشته مهندسی ساخت و تولید و درختواره دروس این رشته برای ورودی های ۹۹
  • مسیر کارشناسی ◄ مهندسی ساخت و تولید (لینک مستقیم): آشنایی با رشته مهندسی ساخت و تولید و درختواره دروس این رشته برای ورودی های ۹۰ تا ۹۸. توجه دانشجویان ورودی قبل از ۹۹ برای آگاهی از درختواره دقیق بر حسب سال ورودی باید به مسیر کارشناسی ◄ فرم ها (لینک) بخش ج) درختواره مراجعه کنند.
  • برای آشنایی با سر فصل دروس این رشته به مسیر کارشناسی ◄ سرفصل دروس مهندسی ساخت و تولید (لینک مستقیم) مراجعه کنید.
  •  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3621 بار   |   دفعات چاپ: 152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر