مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
۱- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در طول دوره در چارچوب برنامه مصوبه گروه آموزشی خود ۳۲ واحد درس اخذ می­نمایند. ۷ درس اختصاصی (۳ واحدی)، درس ریاضیات پیشرفته (۳ واحد)، درس سمینار (۲ واحد) و پایان نامه (۶ واحد).
۲- اخذ درس­های ریاضیات پیشرفته، سمینار و پایان‌نامه برای کلیه دانشجویان اجباری است و طبق مصوبه دانشکده و دانشگاه درس ریاضیات پیشرفته و سمینار می‌بایست در سال اول تحصیلی (نیمسال اول یا دوم) اخذ گردد.
۳- حداقل و حداکثــر تعداد واحدهایی که دانشجو در هر تــرم بایستی اخذ نماید ۸ و ۱۴ می باشد. انتخاب واحد زیرحداقل (۸ واحد) در آخرین نیمسال تحصیلی و اخذ ۱۴ واحد (منوط به داشتن واحد جبرانی به تشخیص گروه مربوطه) بلامانع است.
  1. انتخاب مازاد بر سقف واحدهای مصوب (۶ واحد پروژه و ۲۶ واحد درس) مجاز نمی­باشد.
- دانشجو می­تواند حداکثر دو درس خارج از برنامه­ی مصوب هر گرایش از دروس سایر گرایش­ها و سایر دانشکده‌ها با نظر استاد راهنما اخذ نماید. دانشجویان ساخت و تولید در راستای پروژه و با تائید استاد راهنما و شورای گروه حداکثر یک درس را می توانند از دروس سایر گرایش­ها و سایر دانشکده‌ها اخذ نمایند.
- اخذ بیش از دو درس با یک استاد به غیر از دروس ریاضیات پیشرفته و سمینار ممنوع است.
  1. ثبت­نام پروژه در ترم سوم به بعد اجباری است.
  • دانشجویان تا زمانی که از پروژه خود دفاع ننمایند، موظفند در نیمسال­های بعدی نیز آن را ثبت نام نمایند.
۶- در صورتی که معدل ترم دانشجو کمتر از نمره ۱۴ باشد مشروط و در صورت دو ترم مشروطی (متوالی و یا متناوب) از تحصیل محروم خواهد شد.
۷- چنانچه رشته/ گرایش دوره کارشناسی دانشجـو با رشته/گرایش دوره کارشناسی ارشد وی نامتجانس باشد دانشجو بایستی حتماً این موضوع را در زمان انتخاب واحد (نیمسال اول) مستند به اطلاع رئیس گروه مربوطه رسانده و درصورتی که به تشخیص گروه آموزشی گذراندن تعدادی از واحدهای درسی دوره کارشناسی به عنوان دروس کمبود یا جبرانی برای دانشجو ضروری تشخیص داده شود، دانشجو مکلف است دروس را بر اساس برنامه مصوب تحت عنوان جبرانی، اضافه بر واحدهای درسی مقرر در دوره کارشناسی ارشد و مطابق آیین نامه دانشگاه بگذراند.
- دانشجو موظف است کلیه دروس جبرانی را در ترم های اول و دوم تحصیل خود اخذ نماید.
- مسئولیت عدم اخذ درس جبــرانی بر عهده دانشجو می باشد. کارشناس دانشکده می تواند در صورت عدم اخذ درس جبرانی توسط دانشجو، نسبت به حذف دروس اصلی و اخذ آن درس جبرانی برای دانشجو اقدام نماید.
- مطابق با آئین نامه دانشگاه در صورتیکه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد (ورودی روزانه و بدون آزمون) حداقل ۹ واحد دروس جبرانی اخذ نماید، یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو افـــزوده می شود. در ایـن صورت دانشجو می تواند یک ترم اضافه (ترم پنجم) را بدون پرداخت شهریه ثبت نام نماید.
۸- در صورتیکه دانشجویان در زمان انتخاب واحد یا حذف و اضافه (نیمسال اول)، استاد راهنــمای خود را (استاد پـایـان نامه) انتخاب و به تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام نمایند انتخاب واحد آنان با مشاوره و تائید استاد راهنما صورت می پذیرد در غیر اینصورت استاد مشاور انتخاب واحد مدیر گروه آموزشی مربوطه است.
۹- طبق مصوبه دانشکده، استاد راهنما باید از بین اعضاء هیات علمی دانشکده (گروه آموزشی مربوطه) انتخاب گردد لیست اساتید پذیرش کننده­ی دانشجویان ارشد در هر گرایش توسط دفتر تحصیلات تکمیلی به دانشجویان اعلام می­شود. دانشجویان تا پایان آذرماه مهلت دارند تا با مراجعه به اساتید به تعیین استاد راهنمای خود بپردازند.
- در صورت نیاز به انتخاب استاد راهنمای دوم از سایر گرایش­های دانشکده، خارج از دانشکده و دانشگاه با تائید استاد راهنمای اول بلامانع است.
۱۰- با توجه به اینکه انجام پایان نامه ۶ واحدی معمولاً حدود یکسال نیاز به زمان دارد، دانشجویان بایستی طبق زمان بندی اعلام شده از طرف دانشگاه نسبت به تعیین استاد راهنما (استاد پایان نامه)، انتخاب موضوع پایان نامه و تکمیل و تنظیم پیشنهاد پایان نامه اقدام نمایند، در غیراینصورت با آنان مطابق مقررات دانشگاه رفتار خواهد شد. پیشنهاد می­شود با توجه به اینکه پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد نقش محوریت داشته و فرآیند تصویب آن در این دانشکده نسبتاً زمان­بر است هر چه سریعتر حتی زودتر از زمان تعیین شده از سوی دانشگاه مراحل فوق را انجام تا بتوانند به موقع از پایان نامه خود دفاع نمایند. دانشجویانی که قبل از پایان سال اول تحصیلی پروژه خود را آغاز و موارد ذکرشده را رعایت نمایند، می‌توانند بدون هیچگونه مشکلی در زمان مقرر از پروژه خود دفاع نمایند.
مراحل تصویب پایان نامه
شماره مرحله عنوان شرح مهلت
مرحله اول انتخاب استاد راهنما تکمیل فرم شماره ۱ توسط دانشجو   ۳۰ آذرماه
مرحله دوم ثبت عنوان فارسی و انگلیسی پایان­نامه در پورتال و ارائه­ی پیشنهاد پروژه دانشجو باید نسبت به ثبت عنوان فارسی و انگلیسی پایان­نامه در پورتال آموزشی اقدام نماید و همزمان مطابق با نظر استاد راهنما به نگارش پیشنهاد پروژه خود بپردازد و فرم الکترونیکی آن را در پایگاه mechdept.aut.ac.ir تکمیل و برای تایید استاد راهنما و طی شدن مراحل داوری و تصویب موضوع پروژه ارسال نماید. ۳۱ فروردین ماه
مرحله سوم تصویب نهایی توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پس از طی مراحل داوری و اصلاح احتمالی پیشنهاد پروژه ۲۰ خرداد ماه
۱۱- دانشجو در طول مدت تحصیل مجاز می باشد درخواست حذف حداکثر یک درس (تحت عنوان حذف اضطراری و تا یک هفته قبل از شروع امتحانات نیمسال) و حداکثر یک غیبت امتحانی بی اثر (حداکثر تا دو هفته پس از پایان امتحانات) در ریز نمرات و پورتال آموزشی را داشته باشد. ضمناً در صورتی که حذف درس و یا غیبت امتحانی موجب طولانی‌تر شدن دوره تحصیلات دانشجو گردد و یا مراحل تحصیل را دچار تاخیر کند، مسئولیت آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.
۱۲- نمره پایان نامه در میانگین کل دانشجویان ورودی مهر ۹۷ و پس از آن محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی انجام و در پورتال ثبت می شود.
۱۳- طول دوره تحصیل دو سال و در صورت تصویب دانشکده حداکثر تا دو نیمسال دیگر قابل تمدید است. طبق مصوبه دانشگاه مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال چهارم برای ورودی­های نیمسال اول پایان شهریور ماه و برای ورودی های نیمسال دوم آخر اسفندماه است.
- در صورت عدم تمایل به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر دانشجو ورودی نیمسال اول می تواند تا پایان مهر ماه از پروژه خود دفاع نماید.
۱۴- در صورت تائید استاد راهنما، تائید دانشکده و پرداخت شهریه، دانشجو مجاز به ثبت نام نیمسال پنجم خواهد بود. مهلت دفاع در نیمسال پنجم برای ورودی های نیمسال اول پایان بهمن ماه و برای ورودی­های نیمسال دوم پایان تیرماه است. مقاله، کار تجربی و اختراع در نیمسال چهارم و پنجم ۱.۵ نمره تشویقی دارد.
۱۵- جهت تمدید نیمسال ششم دانشجو لازم است ضمن حضور در جلسه شورای گروه، گزارشی از میزان پیشرفت پایان نامه و دلایل تاخیر در اتمام آن را توجیه نموده در صورت تصویب گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تمدید نیمسال ششم امکان­پذیر است. مهلت دفاع برای ورودی های نیمسال اول ۱۵ تیرماه و برای ورودی­های نیمسال دوم ۳۰ دی ماه است و مقاله، کار تجربی و اختراع ۳ نمره تشویقی دارد.
دانشجویان ورودی نیمسال اول که تا انتهای ترم ششم (۱۵ تیر) دفاع ننمایند، مجاز خواهند بود تا ۲۰ شهریور همان سال با نمره قبول/ مردود دفاع نمایند. دانشجویان ورودی نیمسال دوم که تا انتهای ترم ششم (۳۰ دی ماه) دفاع ننمایند، مجاز خواهند بود تا پایان بهمن ماه همان سال با نمره قبول/ مردود دفاع نمایند.
۱۶- تغییر رشته، انتقالی و میهمانی ترمی در کارشناسی ارشد مجاز نمی باشد.
۱۷- موارد قانونی، بخشنامه‌ها، مصوبات دانشکده و دانشگاه و... از طریق پیامک، پست الکترونیکی، برد دانشجویی و یا کانال دانشکده به آدرس https://t.me/joinchat/AAAAAD۹AsTFB۵s_g۹iCnGw  اطلاع رسانی خواهد شد.
۱۸- متن کامل آیین نامه آموزشی دوره­های کارشناسی ارشد و مصوبات مربوطه در سایت دانشگاه به آدرس https://grad.aut.ac.ir/ موجود است. لطفا ًدانشجویان موارد فوق را با دقت مطالعه و رعایت نمایند. ضمناً کارشناسان دفتر تحصیلات تکمیلی در ساعات اداری از طریق پست الکترونیکی دفتر تحصیلات تکمیلی به آدرس mechrel@aut.ac.ir پاسخگوی شما خواهند بود.
۱۹- در هرحال عدم آگاهی دانشجویان از قوانین آموزشی رافع مسئولیت دانشجوئی نخواهد بود.CAPTCHA

دفعات مشاهده: 356 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر