اداره آموزش دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر به عنوان دانشکده میزبان در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک و مهندسی ساخت و تولید، آغاز سال تحصیلی را ...
۱۴۰۱/۶/۲۸
اطلاعیه نحوه برگزاری نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۰۰/۱۱/۶
موفقیت دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک در مرحله نهایی از بیست و ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۸/۱۶
ثبت‌نام اینترنتی پذیرش در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ویژه دانشجویان کارشناسی امیرکبیری و سایر دانشگاه‌ها
۱۴۰۰/۸/۱۲
برگزیده شدن طرح پژوهشی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در فراخوان صندوق علمی راه ابریشم
۱۴۰۰/۸/۱۱
اطلاعیه نشریه دانشجوئی
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
برنامه آزمونهای میان ترم دوم ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۲/۶
اطلاعیه ثبت‌نام اینترنتی پذیرش در مقطع کارشناسی‌ارشد بدون آزمون سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ویژه دانشجویان کارشناسی امیرکبیری و سایر دانشگاه‌ها
۱۴۰۱/۱۲/۳
اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز  
۱۴۰۱/۱۲/۱
زمان بندی حذف اظافه  ترم دوم ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۱/۱۸
زمان بندی ثبت نام تکمیلی ترم دوم ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۱/۹
ضوابط آزمون ترم دوم ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۰/۱۱
زمان بندی ثبت نام ترم دوم ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۰/۱۱
حذف اضطراری نیم سال اول ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۰/۳
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۶/۱۹
برنامه هفتگی دروس کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۶/۱۹
اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)  
۱۴۰۱/۵/۳۰
اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)  
۱۴۰۱/۴/۲۰
اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی
۱۴۰۱/۴/۱۲
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
۱۴۰۱/۱/۱۷