انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه کارشناسی
انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه کارشناسی
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 84 بار
انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه ارشد
انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی پایان نامه ارشد
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 94 بار
انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی رساله دکتری
انجمن مهندسان مکانیک ایران ارزیابی رساله دکتری
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 93 بار
بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME2020)
بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME2020)  با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران و میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |  دفعات مشاهده: 106 بار