اطلاعیه حذف و اضافه
اطلاعیه حذف و اضافه
 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 |  دفعات مشاهده: 117 بار
اعلام زمان شروع کلاس های کارشناسی در نیمسال اول ۹۹
اعلام زمان شروع کلاس های کارشناسی در نیمسال اول ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/14 |  دفعات مشاهده: 313 بار
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید
 | تاریخ ارسال: 1399/8/12 |  دفعات مشاهده: 328 بار
اطلاعیه ۴: اعلام زمان شروع کلاس های تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول ۹۹
اطلاعیه ۴: اعلام زمان شروع کلاس های تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/11 |  دفعات مشاهده: 291 بار
اطلاعیه ۳: انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۹- گرایش مهندسی جوش
 اطلاعیه ۳: انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۹- گرایش مهندسی جوش
 | تاریخ ارسال: 1399/8/11 |  دفعات مشاهده: 213 بار
اطلاعیه ۲: انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۹- گرایش مهندسی مکاترونیک
 اطلاعیه ۲: انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۹- گرایش مهندسی مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/8/11 |  دفعات مشاهده: 181 بار
عنوان اطلاعیه ۱: اطلاعیه ثبت نام ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۹- گرایش ساخت و تولید
عنوان اطلاعیه ۱: اطلاعیه ثبت نام ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۹- گرایش ساخت و تولید
 | تاریخ ارسال: 1399/8/11 |  دفعات مشاهده: 217 بار
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال۹۹
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 558 بار
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 266 بار
اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام کارشناسی ارشد
پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)،
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 520 بار