ارائه جذاب و گیرا، مهمترین عامل برتری در مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی

ارائه جذاب و گیرا، مهمترین عامل برتری در مسابقات ملی دفاع ۳ دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 71 بار
خدمات رسانی مرکز مشاوره جهت ثبت اختراع

خدمات رسانی مرکز مشاوره جهت ثبت اختراع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 72 بار
فراخوان پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری سال ۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 98 بار