تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/کارشناسی
تقویم آموزشی کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیمسال اول ۰۰-۹۹
نیمسال دوم ۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹/تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نیمسال اول ۰۰-۹۹
نیمسال دوم ۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
اطلاعيه زمانبندي ثبت نام اولیه  دانشجويان كارشناسي (نيمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹)
احتراماٌ ، به اطلاع می‌رساند که ثبت نام در روزهای سه‌­شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۱  و چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۲ به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد.
 | تاریخ ارسال: 1399/6/5 | 
تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال  اول و دوم) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
تقویم آموزشی دوره کارشناسی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال اول ۹۹-۹۸
نیمسال دوم ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/4/30 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸/تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

نیمسال اول ۹۹-۹۸
نیمسال دوم ۹۹-۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/4/9 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷/مقطع تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷

نیمسال اول ۹۸-۹۷
نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 | 
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷/مقطع کارشناسی

تقویم آموزشی دوره کارشناسی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷
نیمسال اول ۹۸-۹۷
نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

 | تاریخ ارسال: 1398/2/15 |