موضوع : حذف اضطراری یک درس تئوری در نیمسال اول ۱۴۰۲
موضوع : حذف اضطراری یک درس تئوری در نیمسال اول ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/10/4 |  دفعات مشاهده: 722 بار
اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد
اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد
 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 |  دفعات مشاهده: 1283 بار
تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری
تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1402/5/8 |  دفعات مشاهده: 1327 بار
وضعیت دروس دانشجویان با اخذ بیش از حدنصاب واحد کارشناسی
وضعیت دروس دانشجویان با اخذ بیش از حدنصاب واحد کارشناسی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 |  دفعات مشاهده: 1504 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری مکاترونیک سال ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری مکاترونیک سال ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1402/3/9 |  دفعات مشاهده: 2583 بار
جدول زمانبندی مصاحبه اساتید با داوطلبان  پژوهشکده فناوریهای نو و قابل توجه  داوطلبان  رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک
 جدول زمانبندی مصاحبه اساتید با داوطلبان  پژوهشکده فناوریهای نو و قابل توجه  داوطلبان  رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 | تاریخ ارسال: 1402/3/6 |  دفعات مشاهده: 2784 بار
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۲  دانشکده  مهندسی مکانیک
قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۲  دانشکده  مهندسی مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1402/3/6 |  دفعات مشاهده: 3580 بار
اطلاع رسانی برنامه آزمون های پایانی دروس سرویس و عمومی نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
اطلاع رسانی برنامه آزمون های پایانی دروس سرویس و عمومی نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1402/3/6 |  دفعات مشاهده: 1983 بار
اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸
اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸
 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 |  دفعات مشاهده: 1861 بار
برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت
برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت
 | تاریخ ارسال: 1402/2/16 |  دفعات مشاهده: 1900 بار
درس اقتصاد مهندسی
 درس اقتصاد مهندسی
 
 | تاریخ ارسال: 1402/2/13 |  دفعات مشاهده: 2099 بار
جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹
جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1402/2/12 |  دفعات مشاهده: 1925 بار
اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته
اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته
 | تاریخ ارسال: 1402/2/9 |  دفعات مشاهده: 2049 بار
بسته تخصصی
بسته تخصصی
 | تاریخ ارسال: 1402/1/29 |  دفعات مشاهده: 1978 بار
اطلاعیه نشریه دانشجوئی
اطلاعیه نشریه دانشجوئی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 1974 بار
اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز
اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز
 
 | تاریخ ارسال: 1401/12/1 |  دفعات مشاهده: 2111 بار
اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)
اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)

 
 | تاریخ ارسال: 1401/5/30 |  دفعات مشاهده: 2607 بار
اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)
اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)

 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/20 |  دفعات مشاهده: 2861 بار
اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی
اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی
 | تاریخ ارسال: 1401/4/12 |  دفعات مشاهده: 4297 بار
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی
 | تاریخ ارسال: 1401/1/17 |  دفعات مشاهده: 3719 بار
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:
اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:

 
 | تاریخ ارسال: 1400/11/10 |  دفعات مشاهده: 4036 بار
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :
 | تاریخ ارسال: 1400/11/9 |  دفعات مشاهده: 3805 بار
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان
 | تاریخ ارسال: 1400/11/6 |  دفعات مشاهده: 3794 بار
قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰
برنامه بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک، تکمیل پرونده ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1400/9/24 |  دفعات مشاهده: 4042 بار
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 4314 بار
دروس مصوب طراحی کاربردی
دروس مصوب طراحی کاربردی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 4595 بار
دروس مصوب ساخت و تولید
دروس مصوب ساخت و تولید
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 4399 بار
دروس مصوب تبدیل انرژی
دروس مصوب تبدیل انرژی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 4242 بار
دروس ارشد مهندسی جوش
دروس ارشد مهندسی جوش
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 6429 بار
تقویم آموزشی
تقویم آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 4132 بار
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 | تاریخ ارسال: 1400/8/3 |  دفعات مشاهده: 5026 بار
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
رویه ثبت نام (انتخاب واحد)
 | تاریخ ارسال: 1400/5/18 |  دفعات مشاهده: 6704 بار
رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)
 رویهی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1400/4/20 |  دفعات مشاهده: 5282 بار
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/27 |  دفعات مشاهده: 7237 بار
کار دانشجویی
کار دانشجویی
 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 |  دفعات مشاهده: 7337 بار
رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/26 |  دفعات مشاهده: 9881 بار
رویه درخواست آموزشی
رویه درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 7584 بار
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 7347 بار