بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 113 | تعداد کل بازدید های مطالب: 219,813 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ -

رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)

 رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک

img_yw_news
سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ -

دروس عملی نیمسال دوم ۹۹

دروس عملی نیمسال دوم ۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ -

رویه های مهم

رویه های مهم

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ -

برنامه زمان بندی مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۴۰۰- تأخیری

برنامه زمان بندی مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۴۰۰- تأخیری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ -

قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری ‌های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک  پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ -

برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰ - سری دوم

برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت  مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰  - سری دوم

img_yw_news
جمعه ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ -

اعلام برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰ - سری اول

اعلام برنامه زمان بندی استادان دانشکده مهندسی مکانیک جهت  مصاحبه از داوطلبان دکتری سال ۱۴۰۰  - سری اول

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ -

نحوه برگزاری مصاحبه از داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۰ - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نحوه برگزاری مصاحبه  از داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۰  - دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ -

قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری ‌های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰ رشته مهندسی مکانیک  پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ -

نام اطلاعیه : جدول زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نام اطلاعیه : جدول زمانبندی مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ -

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده انرژی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قابل توجه کلیه داوطلبان با آزمون دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۰  پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ -

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰ -

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - پژوهشکده فناوری ­های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ -

رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)

رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ -

اطلاعیه شماره ۱ – قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰ - دانشکده مهندسی مکانیک

اطلاعیه شماره ۱ – قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۰  - دانشکده مهندسی مکانیک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

کارآموزی تابستان ۱۴۰۰

 کارآموزی تابستان ۱۴۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

رویه دفاع از پروژه کارشناسی

رویه دفاع از پروژه کارشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ -

المپیاد دانشجویی

قابل توجه دانشجویان علاقه مند به المپیاد دانشجویی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

کارگاه تولید مخصوص

کارگاه تولید مخصوص

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

کارگاه ماشینهای کنترل عددی

کارگاه ماشینهای کنترل عددی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه شکل دهی فلزات

آزمایشگاه شکل دهی فلزات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی

آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی خوردگی و سازگار زیستی

آزمایشگاه تحقیقاتی خوردگی و سازگار زیستی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی ماشینکاری

آزمایشگاه تحقیقاتی ماشینکاری

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1