بایگانی بخش آزمایشگاه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه شکل دهی فلزات

آزمایشگاه شکل دهی فلزات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی

آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی خوردگی و سازگار زیستی

آزمایشگاه تحقیقاتی خوردگی و سازگار زیستی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک

آزمایشگاه تحقیقاتی آکوستیک

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی ماشینکاری

آزمایشگاه تحقیقاتی ماشینکاری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی تحلیل و تجربی تنش

آزمایشگاه تحقیقاتی تحلیل و تجربی تنش

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و کنترل

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و کنترل

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه رادیو گرافی

آزمایشگاه رادیو گرافی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه آموزشی علم مواد

آزمایشگاه آموزشی علم مواد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری دقیق

آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری دقیق

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه تست غیر مخرب

آزمایشگاه تست غیر مخرب

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه ترمودینامیک

آزمایشگاه ترمودینامیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه انتقال حرارت

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک

آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه اندازه‌گیری پیشرفته سرعت

آزمایشگاه اندازه‌گیری پیشرفته سرعت

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی مکانیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه مکانیک سیالات

   آزمایشگاه مکانیک سیالات

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه‌ها

آزمایشگاه و مرکز تحقیقات مقاومت مصالح و کنترل کیفیت سازه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

کارگاه ماشینکاری

کارگاه ماشینکاری

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک و اتوماسیون

آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک و اتوماسیون

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی رباتهای سیار

آزمایشگاه تحقیقاتی رباتهای سیار

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تبدیل انرژی

آزمایشگاه تبدیل انرژی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه های مهندسی مکانیک

لیست آزمایشگاه های مهندسی مکانیک همراه با سرپرست آنها