بایگانی بخش رویه های مهم

img_yw_news
یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ -

رویه های مهم

رویه های مهم

img_yw_news
شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ -

رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)

رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

رویه دفاع از پروژه کارشناسی

رویه دفاع از پروژه کارشناسی

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ -

اطلاعیه آشنایی با دروس و درختواره

 اطلاعیه آشنایی با دروس و درختواره