بایگانی بخش اطلاعیه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ -

موضوع : حذف اضطراری یک درس تئوری در نیمسال اول ۱۴۰۲

موضوع : حذف اضطراری یک درس تئوری در نیمسال اول ۱۴۰۲

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ -

اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد

اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد

img_yw_news
یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ -

تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری

تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ -

وضعیت دروس دانشجویان با اخذ بیش از حدنصاب واحد کارشناسی

وضعیت دروس دانشجویان با اخذ بیش از حدنصاب واحد کارشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ -

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری مکاترونیک سال ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری مکاترونیک سال ۱۴۰۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۲ دانشکده مهندسی مکانیک

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۲  دانشکده  مهندسی مکانیک

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

جدول زمانبندی مصاحبه اساتید با داوطلبان پژوهشکده فناوریهای نو و قابل توجه داوطلبان رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک

 جدول زمانبندی مصاحبه اساتید با داوطلبان  پژوهشکده فناوریهای نو و قابل توجه  داوطلبان  رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

اطلاع رسانی برنامه آزمون های پایانی دروس سرویس و عمومی نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳

اطلاع رسانی برنامه آزمون های پایانی دروس سرویس و عمومی نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ -

اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸

اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت

برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

درس اقتصاد مهندسی

 درس اقتصاد مهندسی  

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹

جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹

img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته

اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ -

بسته تخصصی

بسته تخصصی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیه نشریه دانشجوئی

اطلاعیه نشریه دانشجوئی

img_yw_news
دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز

اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز  

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ -

اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)

اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ -

اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)

اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)  

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی

اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ -

اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی

اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ -

اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:

اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:  

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ -

توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :

توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :

img_yw_news
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ -

قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان

قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ -

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰

برنامه بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک، تکمیل پرونده ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰

راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

دروس مصوب طراحی کاربردی

دروس مصوب طراحی کاربردی

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

دروس مصوب ساخت و تولید

دروس مصوب ساخت و تولید

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

دروس مصوب تبدیل انرژی

دروس مصوب تبدیل انرژی

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

دروس ارشد مهندسی جوش

دروس ارشد مهندسی جوش

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ -

رویه ثبت نام (انتخاب واحد)

رویه ثبت نام (انتخاب واحد)

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ -

رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)

 رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد

درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ -

کار دانشجویی

کار دانشجویی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ -

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ -

رویه درخواست آموزشی

رویه درخواست آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ -

دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک

دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک