بایگانی بخش اطلاعیه‌ها

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ -

زمان و مکان مصاحبه داوطلبان رشته مهندسی مکاترونیک

زمان و مکان مصاحبه داوطلبان رشته مهندسی مکاترونیک

img_yw_news
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ -

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان با آزمون دوره دکتری پژوهشکده فناوریهای نو - سال ۱۴۰۳

جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان با آزمون دوره دکتری پژوهشکده فناوریهای نو - سال ۱۴۰۳

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ -

اصلاحیه - اعلام زمان و مکان مصاحبه استادان دانشکده مهندسی مکانیک با داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۳

اصلاحیه -اعلام زمان و مکان مصاحبه استادان دانشکده مهندسی مکانیک با داوطلبان ورود به دوره دکتری سال ۱۴۰۳

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ -

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ دانشکده مهندسی مکانیک

 قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ دانشکده مهندسی مکانیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ -

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ پژوهشکده ها و مکاترونیک

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ پژوهشکده ها و مکاترونیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ -

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری رشته مهندسی مکاترونیک سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری رشته مهندسی مکاترونیک سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۰۳

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۴۰۲ -

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌‌های نو- دانشگاه

قابل توجه کلیه داوطلبان (با آزمون و بدون آزمون) دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳  رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌‌های نو- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ -

قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبی

قابل توجه کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری سال ۱۴۰۳ رشته مهندسی مکانیک پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

img_yw_news
یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ -

تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری

تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ -

اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸

اطلاع رسانی در مورد درس اقتصاد مهندسی ورودی ۹۸

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت

برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان کارآموزی پیش از ورود به صنعت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

درس اقتصاد مهندسی

 درس اقتصاد مهندسی  

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹

جلسه آشنایی با بسته های آموزشی ورودی ۹۹

img_yw_news
شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته

اطلاعیه فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی و درخواست کدصحت توسط دانش آموخته

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ -

بسته تخصصی

بسته تخصصی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیه نشریه دانشجوئی

اطلاعیه نشریه دانشجوئی

img_yw_news
دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ -

اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز

اطلاعیه مربوط به عدم رعایت پیشنیاز یا همنیاز  

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ -

اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)

اطلاعیه تکمیلی در خصوص انتخاب بسته تخصصی (ویژه دانشجویان ورودی ۹۸ و ۹۹)  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ -

اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)

اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)  

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی

اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ -

اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی

اطلاعیه شماره کلاس های دروس کارشناسی

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ -

اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:

اطلاعیه رای کمیسیون موارد خاص در خصوص دانشجویان ورودی ۹۶ که شرایط فارغ تحصیلی و ادعا در نیمسال دوم ۱۴۰۰ را ندارند:  

img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ -

توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :

توضیح بند مربوط به اجازه ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶ در اطلاعیه دانشگاه در خصوص ثبت نام تکمیلی :

img_yw_news
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ -

قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان

قابل توجه دانشجویان دوره های خودگردان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ -

قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی ۹۹ و ۱۴۰۰

برنامه بازدید از دانشکده مهندسی مکانیک، تکمیل پرونده ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰

راهنمای دوره مکاترونیک (بازنگری)-ویرایش نهم-سال تحصیلی ۰۱-۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

دروس مصوب طراحی کاربردی

دروس مصوب طراحی کاربردی

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

دروس مصوب ساخت و تولید

دروس مصوب ساخت و تولید

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

دروس مصوب تبدیل انرژی

دروس مصوب تبدیل انرژی

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

دروس ارشد مهندسی جوش

دروس ارشد مهندسی جوش

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ -

مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

مهمترین نکات آموزشی دوره کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ -

رویه ثبت نام (انتخاب واحد)

رویه ثبت نام (انتخاب واحد)

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰ -

رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس)

 رویه‌ی اخذ درس معرفی به استاد (تک درس) دانشکده مهندسی مکانیک

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد

درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ -

کار دانشجویی

کار دانشجویی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹ -

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

رویه تصفیه حساب فارغ‌التحصیلی

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ -

رویه درخواست آموزشی

رویه درخواست آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ -

دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک

دفتر چه معرفی و راهنمای کارشناسی ارشد مکاترونیک