بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 124 | تعداد کل بازدید های مطالب: 305,041 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه انتقال حرارت

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک

آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه اندازه‌گیری پیشرفته سرعت

آزمایشگاه اندازه‌گیری پیشرفته سرعت

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی مکانیک

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

کارگاه پروژه

کارگاه پروژه

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

کارگاه ماشین ابزار ۲

کارگاه ماشین ابزار ۲

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه اتومکانیک

کارگاه اتومکانیک

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه دوره عمومی

کارگاه دوره عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

کارگاه ها

کارگاه های آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ -

درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد

درخواست اخذ دروس بعد از انتخاب واحد

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ -

ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۹۹

ثبت نام تکمیلی نیمسال دوم ۹۹

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ -

اطلاعیه آشنایی با دروس و درختواره

 اطلاعیه آشنایی با دروس و درختواره

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ -

برنامه کلاسهای حضوری آز فیزیک اندازه‌گیری نیمسال اول ۹۹

برنامه کلاسهای حضوری آز فیزیک اندازه‌گیری نیمسال اول ۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ -

دستورالعمل ثبت نام در نیمسال دوم ۹۹

 دستورالعمل ثبت نام در نیمسال دوم ۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ -

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ -

اطلاعیه مهم مورخ ۱۵ بهمن در خصوص برنامه جدید کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

اطلاعیه مهم مورخ ۱۵ بهمن در خصوص  برنامه جدید کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ -

برگزاری بخش حضوری کلاسهای عملی نیمسال اول ۹۹

برگزاری بخش حضوری کلاسهای عملی نیمسال اول ۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ -

مهندسی ساخت و تولید (ساختار جدید)

مهندسی ساخت و تولید (ساختار جدید)

img_yw_news
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ -

سرفصل دروس مهندسی ساخت و تولید

سرفصل دروس مهندسی ساخت و تولید

img_yw_news
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ -

مهندسی مکانیک (ساختار جدید)

مهندسی مکانیک (ساختار جدید)

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ -

ثبت نام نیمسال دوم ۹۹

ثبت نام نیمسال دوم ۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ -

مشکلات ثبت نام اولیه

مشکلات ثبت نام اولیه

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ -

کار دانشجویی

کار دانشجویی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹ -

راهنمای استفاده از فرم های آموزشی

راهنمای استفاده از فرم های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ -

راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹

راهنمای انتخاب واحد برای دانشجویان ورودی ۹۹

صفحه 3 از 5