دانشکده مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
گروه ساخت و تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
اساتید گروه ساخت و تولید:
 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه ساخت و تولید
۱ بهروز آرزو استاد
۲ مهدی احمدی استاد
۳ فرشاد برازنده دانشیار
۴ فریدرضا بیگلری دانشیار
۵ عبدالرضا رحیمی دانشیار
۶ سیدمهدی رضاعی استاد
۷ ایرج ستاری فر دانشیار
۸ علیرضا فلاحی استاد
۹ بیژن ملائی داریانی استاد
۱۰ حامد ادیبی استادیار
۱۱ محسن خواجه‌زاده استادیار
۱۲ حامد غفاری راد دانشیار
اساتید بازنشسته گروه ساخت و تولید
۱ دکتر محمدرضا رازفر استاد بازنشسته
۲ دکتر امیر عبداله دانشیار بازنشسته
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1932.2496.fa.html
برگشت به اصل مطلب