دانشکده مهندسی مکانیک- مرکز محاسبات
مرکز محاسبات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/15 | 

سایت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در طبقه ششم ساختمان دانشکده واقع شده است. این سایت از نظر فضا یکی آز بزرگترین سایت های دانشگاه است. در سایت دانشکده حدود ۵۵ کامپیوتر Cori ۵ و Doual core وجود دارد و تعدادی سرور قوی برای اجرای برنامه ها و محاسبات سنگین برای استفاده اساتید و دانشجویان دکترا و ارشد در نظر گرفته شده است که با استفاده از این امکانات، می‌توانند پروژه‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبیه‌سازی خود را انجام دهند.  

تمام دانشجویان دانشکده امکان دسترسی به سایت را دارند.


اعضاء مرکز محاسبات آقایان:

 
         دکتر محمدرضا حاج محمدی

 

        مهندس محمدرضا اربابیان
 
 


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1950.2876.fa.html
برگشت به اصل مطلب