دانشکده مهندسی مکانیک- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/20 | 
تماس با ما

تلفن دفتر ریاست: ۶۴۵۴۰۵۸۴۴-۰۲۱ و ۶۴۵۴۳۴۰۰
دورنما دفتر ریاست: ۶۶۴۱۹۷۳۶

دفتر آموزش (مقطع کارشناسی): ۶۴۵۴۳۴۰۳

دفتر تحصیلات تکمیلی (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری): ۶۴۵۴۳۴۰۹ و ۶۴۵۴۳۴۵۵

دفتر پژوهش: ۶۴۵۴۳۴۰۵

دورنما دفتر پژوهش: ۶۶۹۵۲۲۸۰


آدرس جدید: ایران- تهران- میدان ولیعصر- خیابان حافظ- پلاک ۳۵۰ – صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵- کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ساختمان ابوریحان- طبقه هشتم -دانشکده مهندسی مکانیک

آدرس قدیم: ایران- تهران- خیابان حافظ- پلاک ۴۲۴- صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر- کد پستی ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ - ساختمان ابوریحان

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1621.2943.fa.html
برگشت به اصل مطلب