دانشکده مهندسی مکانیک- افتخارات دانشکده
افتخارات دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
دانشکده مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک در سال ۱۳۳۶ تاسیس گردید. در سال ۱۳۶۹ این دانشکده مقطع کارشناسی ارشد را نیز بنا کرد.همچنین این دانشکده اولین پایه گذار مقطع دکتری مهندسی مکانیک در کشور بود.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1930.1590.fa.html
برگشت به اصل مطلب