دانشکده مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
گروه ساخت و تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
اساتید گروه ساخت و تولید:
 
ردیف نام و نام خانوداگی زمینه تخصصی مرتبه علمی
۱ آرزو بهروز ساخت و تولید استاد
۲ احمدی نجف آبادی مهدی ساخت و تولید دانشیار
۳ ادیبی حامد ساخت و تولید استادیار
۴ برازنده فرشاد ساخت و تولید دانشیار
۵ بیگلری فریدرضا ساخت و تولید دانشیار
۶ خواجه زاده محسن ساخت و تولید استادیار
۷ رازفر محمد رضا ساخت و تولید استاد
۸ رحیمی عبدالرضا ساخت و تولید دانشیار
۹ رضاعی سید مهدی ساخت و تولید استاد
۱۰ ستاری فر ایرج ساخت و تولید دانشیار
۱۱ عبدالله امیر ساخت و تولید دانشیار
۱۲ غفاری راد حامد ساخت و تولید استادیار
۱۳ فلاحی آرزودار علیرضا ساخت و تولید دانشیار
۱۴ ملائی داریانی بیژن ساخت و تولید استاد
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.1932.2496.fa
برگشت به اصل مطلب