دانشکده مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
دروس تبدیل انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
«مجموعه دروس کارشناسی ارشد- تبدیل انرژی»
 


الف دروس اجباری (11 واحد)
 • ریاضیات پیشرفته
 • سمینار
 • پایان نامه
 
ب دروس اختیاری(21 واحد)
1- دانشجو می‌تواند با نظر استاد راهنما 21 واحد از دروس ذیل را انتخاب نماید.
2- دانشجو مجاز به انتخاب حداکثر دو درس از جدول دروس اختیاری سایر گرایش­ها و یا دروس کارشناسی ارشد سایر رشته مهندسی با نظر استاد راهنمای خود می­باشد.
 • سوخت و احتراق پیشرفته                                        - جریان دو فازی گاز ذره
 • روشهای بهینه سازی عددی                                      - تهویه پیشرفته
 • مکانیک سیالات غیرنیوتنی                                      - دروس تحت عنوان دروس ویژه
 • مکانیک محیط پیوسته 1
 • انتقال حرارت پیشرفته- هدایت
 • انتقال حرارت پیشرفته - وزشی
 • انتقال حرارت پیشرفته - تشعشع
 • توربولانس
 • تبدیل مستقیم انرژی
 • مکانیک سیالات عالی
 • تئوری لایه­های مرزی
 • روشهای اندازه­گیری پیشرفته
 • ترمودینامیک عالی
 • سیستمهای پیل سوختی
 • آنالیز عددی پیشرفته
 • دینامیک سیالات محاسباتی
 • CFD تراکم پذیر
 • CFD تراکم ناپذیر
 • نیروگاه آبی
 • هیدرولیک پیشرفته
 • دینامیک گاز پیشرفته
 • ماشینهای احتراق داخلی پیشرفته
 • ناپایداری هیدرودینامیکی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1935.1595.fa.html
برگشت به اصل مطلب