دانشکده مهندسی مکانیک- کارگاه ها
کارگاه های مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 | 
ردیف نام واحد/دانشکده نام کارگاه نام سرپرست
1 دانشکده مهندسی مکانیک انیورسال و توانایی ماشینکاری مهندس رحمانی
2 دانشکده مهندسی مکانیک قید و بند و قالب سازی مهندس رحمانی
3 دانشکده مهندسی مکانیک دوره عمومی مهندس حبیب الهی
4 دانشکده مهندسی مکانیک جوشکاری دکتر ایرج ستاری فر
5 دانشکده مهندسی مکانیک تحقیقات ماشینکاری دکتر عبدالرضا رحیمی
6 دانشکده مهندسی مکانیک پروژه مهندس مهدوی
7 دانشکده مهندسی مکانیک اتومکانیک دکتر محمد جعفرکرمانی
8 دانشکده مهندسی مکانیک تولید مخصوص دکتر امیر عبداله
9 دانشکده مهندسی مکانیک ماشین های کنترل عددی دکتر عبدالرضا رحیمی
10 دانشکده مهندسی مکانیک مدلسازی و ریخته گری دکتر مهدی احمدی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.1942.2083.fa
برگشت به اصل مطلب