دانشکده مهندسی مکانیک- کارگاه ها
کارگاه تولید مخصوص کارگاه تولید مخصوص

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 
 

 ردیف 
نام کارگاه / آزمایشگاه :
 
لاتین فارسی
Nondestructive Testing  تولید مخصوص
۱ نام سرپرست کارگاه / آزمایشگاه : امیر عبداله
۲ اسامی پرسنل کارگاه / آزمایشگاه :  
۳ زمان تأسیس :                ۱۳۶۸
۴  مساحت در اختیار : فعلا دو اتاق ۵/۳ × ۵/۴
۵ میزان سرویس : (آز- آموزشی)
        - تعداد گروه آزمایشگاه
       - تعداد دانشجویان در هر سال
دورسهای روشهای اکلتروفیزیکال کارشناسی ارشد، تولید مخصوص کارشناسی در کارگاه تولید مخصوص یک گروه
کارگاه بیست نفر، دروس پائین دو تا بیست نفر
۶ لیست خدمات قابل ارائه ساخت قالبهای دقیق فرم دهی و برشی
۷ برنامه توسعه های آتی ٭٭ افزایش تعداد ماشین آلات تولید مخصوص نظیر اولتراسونیک برای ماشینکاری و جوشکاری
۸ میزان سرویس :  (آز تحقیقاتی)
-        لیست دانشجویان ارشد / دکتری٭٭
-        لیست قراردادهای پژوهشی منعقده / انجام شده٭٭
-        لیست مقالات کار پژوهشی تهیه شده ٭٭
-        لیست سرویس به سایر آزمایشگاه ها ٭٭
-        لیست همکاران پژوهشی از دانشکده/ از دانشگاه ٭٭
تاکنون دو دانشجوی دکتری و هفده دانشجوی کارشناسی ارشد و دو دانشجوی کارشناسی طی پانزده سال گذشته با استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه فارغ التحصیل شده اند و اکنون سه دانشجوی کارشناسی ارشد مشغول می باشند. به رزومه اینجانب مراجعه شود. تاکنون نزدیک به سی مقاله پژوهشی برای کنفرانس و ژورنالها ارسال و پذیرفته شده است. به آزمایشگاه های مواد و مکانیک جامدات (دکتر علیزاده) متعدد سرویس داده شده است.
۹ لیست تجهیزات / ماشین آلات / امکانات  ٭٭
 
۱- یک دستگاهه وایرکات   EDM شارمینر    ۲- یک دستگاه اسپارک 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1942.7319.fa.html
برگشت به اصل مطلب