دانشکده مهندسی مکانیک- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 
 مسئولین دانشکده  مهندسی مکانیک:

نام:  دکتر علی  احمدپور
مدیر گروه حرارت و سیالات


نام : دکتر علی عظیمی
مدیر گروه طراحی جامداتنام: دکتر
بیژن ملائی داریانی   
مدیر گروه ساخت وتولید

نام : دکتر حامد غفاری راد
مدیر گروه مکاترونیکنام : دکتر
محمد  کمیجانی
استاد مشاور المپیاد و استاد مشاور دانشجویان ممتاز


نام : دکتر رازفر محمد رضا
سرپرست کارآموزی ساخت و تولید  


نام :  
دکتر حاج محمدی محمدرضا
مسئولیت: مدیریت سایت کامپیوتر


نام: آقای محسن نوری
مسئولیت:مسئول مالی و اداری

 

نام :  مهندس احمدوند پروانه

سرپرست کارآموزی مکانیک
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.1956.2002.fa.html
برگشت به اصل مطلب