دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
انتخاب پایان نامه برتر سال 1400-1399 از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران انتخاب پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/1 | 
انتخاب پایان نامه برتر سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.722.11650.fa
برگشت به اصل مطلب