دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/12 | 
 اطلاعیه دروس و بسته­ های تخصصی
(ویژه دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی پنجم و به بعد قرار دارند)

با سلام
به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند، مطابق مصوبه اخیر مدیریت آموزشی دانشگاه، از این پس جهت انتخاب بسته­ تخصصی فرآیند جداگانه­ ای (در سامانه سما یا پرتال آموزشی) اجرا نخواهد شد. لذا دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی پنجم و به بعد قرار دارند صرفاً لازم است در مراحل مختلف ثبت نام (اولیه، تکمیلی یا حذف و اضافه) نسبت به انتخاب دروس تخصصی با رعایت قوانین بسته (که در ادامه شرح داده می­شود) اقدام نمایند.
در پایان، توصیه میگردد دانشجویان قبل از ثبت نام نیمسال ششم ضمن اخذ راهنمایی از استاد مشاور خود، درخصوص بسته تخصصی مورد نظر تصمیم گیری نموده و دروس تخصصی خود را براساس بسته موردنظر انتخاب نمایند.

قوانین مربوط به دروس و بسته (سبد)­های تخصصی
 • دانشجویان قدیم مهندسی مکانیک (۹۷ و به قبل):
این دانشجویان می­بایست پس از مراجعه به این لینک، از بین دروس بسته­ های پنج­گانه تخصصی (قدرت و نیروگاه، تاسیسات حرارتی، تحلیل تنش و طراحی مکانیکی، سیستم­های دینامیکی و کنترل و فرآیندهای ساخت و تولید)، بسته مشترک یا بسته دروس منتخب سایر دانشکده­ها، مجموعاً ۱۸ واحد بگذرانند، به­گونه ای که:
 1. از یکی از بسته­های پنج­گانه تخصصی، حداقل سه درس گذرانده شود.
 2. از بسته مشترک حداکثر یک درس گذرانده شود.
 3. در صورت داشتن پروژه مصوب و تایید استاد راهنما، از از بسته دروس منتخب سایر دانشکده­ ها حداکثر یک درس گذرانده شود.
 • دانشجویان قدیم مهندسی ساخت و تولید (۹۷ و قدیمی­ تر):
این دانشجویان می­بایست پس از مراجعه به این لینک، از بین دروس جدول (۲) و جدول (۳)، مجموعاً ۱۰ واحد بگذرانند، به­گونه ای که:
 1. از جدول (۲)، حداقل ۷ واحد گذرانده شود.
 2. در صورت داشتن پروژه مصوب و تایید استاد راهنما، از از دروس منتخب سایر دانشکده­ ها حداکثر یک درس گذرانده شود.
 • دانشجویان جدید مهندسی مکانیک (۹۸ و جدیدتر):
دانشجویان پس از مراجعه به این لینک، بایستی کلیه دروس عمومی (جدول ۲)، دروس پایه (جدول ۳)، دروس اصلی (جدول ۴) و دروس تخصصی اجباری (جدول ۵) را که درمجموع ۱۱۳ واحد از ۱۴۰ واحد درسی را تشکیل می­دهد، با موفقیت بگذرانند. ۲۷ واحد تخصصی باقیمانده باید از بین دروس تخصصی اختیاری (جدول ۶) و بسته­ های تخصصی مهندسی مکانیک (جداول ۷ تا ۱۱) گذرانده شود، به­ گونه ای که:
 1. از بین دروس تخصصی اختیاری (جدول ۶)، حداقل ۹ و حداکثر ۱۲ واحد به انتخاب دانشجو و با راهنمایی استاد مشاور گذرانده شود. با رعایت این نکته، از بسته­ های تخصصی بین ۱۵ تا ۱۸ واحد بایستی گذرانده شود.
 2. با راهنمایی استاد مشاور، یکی از بسته­ های تخصصی دانشکده (جداول ۷ تا ۱۱) به عنوان بسته اصلی (منتخب) انتخاب گردد.
 3. از بسته­های غیراصلی (غیر منتخب) دانشکده و یا بسته مشترک با سایر دانشکده ­ها حداکثر ۶ واحد گذرانده شود.
 4. اخذ دروس خارج از دانشکده مورد تایید استاد مشاور بوده و تعداد واحدهای آن در مجموع از ۳ واحد تجاوز نکند.
شایان ذکر است، دانشکده مهندسی مکاینک صرفاً به آن دسته از دانشجویانی که حداقل ۱۵ واحد از بسته تخصصی انتخاب­ شده گذرانده باشند گواهی اخذ بسته اعطا می­نماید.
برای دسترسی مستقیم به لیست دروس بسته­ های تخصصی مهندسی مکانیک میتوانید به این لینک مراجعه نمایید.
 • دانشجویان جدید مهندسی ساخت و تولید (۹۸ و جدیدتر):
دانشجویان پس از مراجعه به این لینک، بایستی کلیه دروس عمومی (جدول ۲)، دروس پایه (جدول ۳)، دروس اصلی (جدول ۴) و دروس تخصصی اجباری (جدول ۵) را که درمجموع ۱۲۲ واحد از ۱۴۰ واحد درسی را تشکیل می­دهد، با موفقیت بگذرانند. ۱۸ واحد تخصصی باقیمانده باید از بین دروس تخصصی اختیاری (جدول ۶) و بسته­های تخصصی مهندسی ساخت و تولید (جداول ۷ تا ۹) گذرانده شود، به­گونه ای که:
 1. از بین دروس تخصصی اختیاری (جدول ۶)، حداقل ۳ واحد به انتخاب دانشجو و با راهنمایی استاد مشاور گذرانده شود.
 2. با راهنمایی استاد مشاور، یکی از بسته ­های تخصصی مهندسی ساخت و تولید (جداول ۷ تا ۹) به عنوان بسته اصلی (منتخب) انتخاب گردد.
 3.  از بین دروس بسته اصلی (انتخابی) حداقل ۹ واحد گذرانده شود.
 4.  اخذ دروس خارج از دانشکده مورد تایید استاد مشاور بوده و تعداد واحدهای آن در مجموع از ۳ واحد تجاوز نکند.
شایان ذکر است، دانشکده مهندسی مکاینک صرفاً به آن دسته از دانشجویانی که حداقل ۱۵ واحد از بسته تخصصی انتخاب­شده گذرانده باشند گواهی اخذ بسته اعطا می­نماید.
برای دسترسی مستقیم به لیست دروس بسته­های تخصصی مهندسی مکانیک میتوانید به این لینک مراجعه نمایید.

لینک­های مربوط به بسته­های تخصصی
رشته مهندسی مکانیک رشته مهندسی ساخت و تولید
ورودی های ۹۸ و جدیدتر لینک لینک
ورودی های ۹۷ و قدیمی تر لینک لینک


با تشکر
معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک


  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find-15.722.12031.fa.html
برگشت به اصل مطلب