دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی 97 و قدیمی تر) اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/20 | 
اطلاعیه تمدید سنوات بعد از نیم‌سال هشتم (قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر)
 
با سلام. پیرو اطلاعیه اخیر توسط دانشگاه در خصوص تمدید سنوات، لازم است دانشجویان ورودی ۹۷ و قدیمی تر جهت مجاز شدن برای ثبت نام در نیمسال آینده (اول ۱۴۰۱) به موارد ذیل توجه کنند:

۱- دانشجویان ورودی ۹۷ که تا قبل از نیمسال آینده حداقل ۱۱۶ گذرانده و سایر شرایط ادعای فارغ تحصیلی را احراز میکنند، در اسرع وقت (حداکثر تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱-دو هفته قبل از ثبت نام اولیه) نسبت به تکمیل فرم ادعای فارغ تحصیلی، اخد تاییدیه های لازم و ارسال آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند. برای این دسته از دانشجویان، پس از تایید و ثبت ادعا در پرتال توسط آموزش دانشگاه، خود به خود ثبت نام در نیمسال آینده مجاز خواهد گردید..

۲- دانشجویان ورودی ۹۷ که تا قبل از نیمسال آینده حداقل ۹۵ واحد گذرانده ولی مشمول بند فوق نشده و شرایط ادعای فارغ تحصیلی را ندارند، در اسرع وقت (حداکثر تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱-دو هفته قبل از ثبت نام اولیه) نسبت به تکمیل فرم تعهد، اخد تاییدیه های لازم و ارسال آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند. برای این دسته از دانشجویان، پس از تایید فرم توسط آموزش دانشگاه، خود به خود ثبت نام در نیمسال آینده مجاز خواهد گردید.

۳- بررسی درخواست مجاز شدن ثبت نام در نیمسال آینده برای سابر دانشجویانی که مشمول هیچیک از بندهای فوق نمیگردند (ورودی ۹۷ با تعداد پاس شده کمتر از ۹۵ و کلیه دانشجویان ورودی ۹۶ و قدیمی تر) منوط به ارسال درخواست آموزشی با عنوان "درخواست تمدید سنوات برای نیمسال تحصیلی اول ۱۴۰۱" همراه با ذکر دلایل و توضیحات و ارسال آن به آموزش دانشکده در  اسرع وقت (حداکثر تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۱-دو هفته قبل از ثبت نام اولیه) می باشد. درخواست این دسته از دانشجویان، پس از ارسال توسط آموزش دانشکده به آموزش دانشگاه، در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح و در صورت تایید، ثبت نام در نیمسال آینده مجاز خواهد گردید.

۱- دانلود فرم ادعای فارغ تحصیلی
۲-دانلود فرم تعهد
اداره آموزش دانشکده مهندسی مکانیک
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.722.12096.fa
برگشت به اصل مطلب