دانشکده مهندسی مکانیک- اطلاعیه‌ها
زمان بندی حذف اظافه ترم دوم 1401 زمان بندی حذف اظافه ترم دوم ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://aut.ac.ir/find.php?item=15.722.13505.fa
برگشت به اصل مطلب